Mẫu đơn xin cấp lại thẻ HSSV
10/04/2019

THỦ TỤC CẤP LẠI THẺ SINH VIÊN

A. Làm thẻ nhựa hoặc thẻ giấy

1. HSSV làm đơn xin theo mẫu của trường.
2. HSSV nộp đơn tại Ban QLĐT khoa.
3. HSSV nhận kết quả xác nhận của khoa.
4. HSSV nộp cho Phòng QLĐT.

 • Đơn có kết quả xác nhận của khoa.
 • 02 hình 3x4.
 • Giấy tờ kèm theo
  • Nếu thẻ bị mất, HSSV nộp đơn cớ mất có công an xác nhậnv
  • Nếu thẻ bị hư, HSSV nộp lại thẻ bị hư.
 • Lệ phí và xuất trình CMND để đối chiếu với hình được nộp.

5. Thực hiện làm thẻ Sinh viên

 • Đối với thẻ nhựa: Phòng QLĐT kết hợp với Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.
 • Đối với thẻ giấy
  • Sau khi in thẻ, cán bộ Phòng QLĐT trình lãnh đạo phòng ký kiểm tra. 
  • Phòng QLĐT trình Ban Giám hiệu ký duyệt
  • Phòng HCTH đóng dấu và chuyển về Phòng QLĐT.

6. HSSV nhận thẻ HSSV tại Phòng QLĐT.

 • Đối với thẻ nhựa: HSSV được nhận sau 2 tuần nộp đơn.
 • Đối với thẻ giấy: HSSV được nhận sau 3 ngày nộp đơn.\

B. Làm thẻ kết hợp ngân hàng

 1. HSSV làm đơn xin cấp lại thẻ HSSV theo mẫu của trường.
 2. HSSV nộp đơn tại Ban QLĐT khoa.
 3. Cán bộ Ban QLĐT khoa nhận đơn, kiểm tra và hẹn ngày đến nhận.
 4. Cán bộ Ban QLĐT trình lãnh đạo Ban QLĐT ký tắt.
 5. Ban QLĐ chuyển đơn về Phòng QLĐT .
 6. Cán bộ Phòng QLĐT nhận đơn, kiểm tra và trình Lãnh đạo Phòng ký duyệt và đóng dấu của trường.
 7. Phòng QLĐT trả kết quả cho Ban QLĐT Khoa.
 8. HSSV nhận đơn đã xác nhận của trường tại Ban QLĐT khoa.
 9. HSSV mang đơn đã có đóng dấu của trường liên hệ ngân hàng.
 10. Ngân hàng sẽ làm thẻ và giao trực tiếp cho HSSV.

ĐƠN XIN CẤP LẠI THẺ SINH VIÊN (Tải tại đây)