Mẫu đơn xin chuyển điểm
31/03/2017

THỦ TỤC XIN CHUYỂN ĐIỂM TỪ TRƯỜNG KHÁC

1. Xin mẫu đơn xin chuyển điểm tại Ban QLĐT khoa hoặc tải tại đây.

2. Điền đầy đủ thông tin vào đơn (Ghi cụ thể môn nào xin được chuyển điểm).

3. Nộp đơn xin chuyển điểm và bảng điểm + văn bằng có liên quan (sao y bản chính) tại Ban QLĐT khoa.

4. Ban QLĐT khoa nhận đơn, hẹn ngày trả lời và trình lãnh đạo xét duyệt.

5. Đến ngày hẹn, học sinh, sinh viên đến để biết kết quả xin chuyển điểm.

MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN ĐIỂM TỪ TRƯỜNG KHÁC (tải tại đây)