Mẫu đơn xin hoãn thi
31/03/2017

THỦ TỤC XIN PHÉP HOÃN THI (CÁC MÔN HỌC)

Thủ tục xin hoãn thi gồm các bước sau:

1. Xin mẫu đơn hoãn thi tại Ban QLĐT khoa hoặc tải từ file dưới đây. 

2. Điền đầy đủ thông tin vào đơn (Ghi cụ thể môn nào xin được hoãn thi)

3. Nộp đơn xin hoãn thi và giấy tờ chứng nhận có liên quan tại Ban QLĐT khoa (Nhà trường chỉ cho phép hoãn thi với lý do bị tai nạn hoặc bị bệnh có giấy
xác nhận của bệnh viện tuyến huyện trở lên).

4. Ban QLĐT khoa nhận đơn, hẹn ngày trả lời và trình lãnh đạo xét duyệt

5. Đến ngày hẹn, học sinh, sinh viên đến để biết kết quả xin hoãn thi.

MẪU ĐƠN XIN PHÉP HOÃN THI (CÁC MÔN HỌC) (Tải tại đây)