Giấy xác nhận là sinh viên để bổ túc hồ sơ xin tạm hoãn nghĩa vụ quân sự
31/03/2017

THỦ TỤC XÁC NHẬN LÀ HSSV ĐỂ HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ

A. Nếu sinh viên đang học học kỳ 1, năm thứ nhất

1. Làm đơn xin (theo mẫu của trường hoặc có tại trang điện tử).

2. Nộp đơn đã điền đầy đủ cho Ban cán sự lớp kèm theo biên lai đóng học phí nếu được tạm miễn chưa được đóng học phí thì nộp giấy triệu tập trúng tuyển) và biên lai nhận hồ sơ đăng ký nhập học.

3. Ban cán sự lớp chuyển đơn về Phòng QLĐT.

4. Cán bộ Phòng QLĐT nah65n đơn, kiểm tra và hẹn ngày giờ nhận.

5. Cán bộ Phòng QLĐT trình lãnh đạo Phòng ký kiểm tra.

6. Phòng QLĐT trình Ban Giám hiệu ký duyệt.

7. Phòng QLĐT trả kết quả xác nhận cho Ban cán sự lớp. 

8. Ban cán sự lớp gởi lại giấy xác nhận cho HSSV đã làm đơn xin.

B. Nếu sinh viên học từ học kỳ 2, năm thứ nhất trở đi

1. Làm đơn xin (theo mẫu của trường hoặc có tại trang điện tử).

2. Nộp đơn đã điền đầy đủ cho Ban QLĐT khoa (nơi HSSV đang theo học).

3. Cán bộ Ban QLĐT khoa nhận đơn, kiểm tra và hẹn ngày đến nhận

4. Cán bộ Ban QLĐT khoa trình lãnh đạo Ban QLĐT ký tắt và chuyển đơn về Phòng QLĐT .

5. Phòng QLĐT nhận đơn và trình lãnh đạo Phòng ký kiểm tra.

6. Phòng QLĐT trình Ban Giám hiệu ký duyệt.

7. Cán bộ Phòng QLĐT trả xác nhận cho Ban QLĐT khoa.

8. Ban QLĐT kho trả kết quả xác nhận cho HSSV.

MẪU ĐƠN XÁC NHẬN LÀ HSSV ĐỂ HOÃN NGHĨA VỤ QUÂN SỰ (Tải tại đây)