Hướng dẫn xin vào ký túc xá
31/03/2017

THỦ TỤC XIN VÀO KÝ TÚC XÁ

Sau khi đăng ký nhập học, HSSV thường xuyên theo dõi thông báo nhận đơn xin xét vào ở trong Ký túc xá của trường tại Ban QLĐT khoa chuyên ngành (không phải Ban QLĐT khoa Khoa học cơ bản) hoặc tại trang điện tử của trường.

Sau khi xem thông báo, HSSV thực hiện các bước sau:

1. Lấy mẫu đơn vào ở Ký túc xá tại Ban QLĐT khoa chuyên ngành hoặc tải từ trang điện tử.

2. Nộp đơn viết tay (theo mẫu) và kèm theo xác nhận đối tượng ưu tiên (nếu có) của cơ quan có thẩm quyền cho Ban QLĐT khoa chuyên ngành.

3. Ban QLĐT khoa kiểm tra, tổng hợp và xét theo tiêu chuẩn và chỉ tiêu do Ký túc xá thông báo.

4. Ban QLĐT khoa thông báo cho Lý túc xá danh sách đã được xét duyệt.

5. Ký túc xá sẽ thông báo ngày giờ cho HSSV đủ tiêu chuẩn vào Ký túc xá để làm thủ tục tiếp nhận và học nội quy.  

6. Đối với các trường hợp khiếu nại, HSSV liên hệ tại Ban QLĐT đã nộp đơn. Khi liên hệ Ban QLĐT nhớ mang theo các giấy tờ cần thiết để chứng minh khiếu nại của mình là có cơ sở. 

Ban QLĐT sẽ tiếp nhận và giải đáp các khiếu nại của HSSV. Nếu khiếu nại đúng, Ban QlĐT sẽ lập danh sách bổ sung và gửi Ký túc xá (thực hiện từ bước 4 đến 6).

MẪU ĐƠN XIN VÀO KÝ TÚC XÁ