Mẫu đơn xin cấp bảng điểm
31/03/2017

THỦ TỤC XIN CẤP BẢNG ĐIỂM

1. Người xin cấp bảng điểm nộp đơn theo mẫu kèm bản photo bằng tốt nghiệp (đối với trường hợp đã tốt nghiệp) và lệ phí tại khoa, các sinh viên chưa tốt nghiệp trình thẻ sinh viên.

2. Cán bộ ban QLĐT khoa nhận đơn trình lãnh đạo ban QLĐT khoa và yêu cầu người làm đơn đóng lệ phí tại ban kế hoạch tài chính khoa theo qui định.

3. Sau khi người xin cấp bảng điểm trình biên lai đóng lệ phí, cán bộ ban QLĐT khoa đưa giấy hẹn nhận bảng điểm (tối đa sau 7 ngày làm việc tính từ ngày nhận đơn).

4. Cán bộ ban QLĐT khoa làm bảng điểm, trưởng khoa (hay lãnh đạo ban QLĐT được ủy quyền) kiểm tra lại tính chính xác, ký tắt; chuyển bảng điểm về Phòng QLĐT.

5. Cán bộ Phòng QLĐT nhận bảng điểm, lãnh đạo Phòng QLĐT kiểm tra và trình ký Ban Giám hiệu.

6. Cán bộ Phòng QLĐT trả bảng điểm về ban QLĐT khoa.

7. Đến hẹn người xin cấp bảng điểm nhận bảng điểm tại ban QLĐT khoa và ký 

MẪU ĐƠN XIN CẤP BẢNG ĐIỂM (tải tại đây)