Mẫu đơn xin chuyển trường
31/03/2017

THỦ TỤC XIN CHUYỂN TRƯỜNG

1. HSSV làm đơn theo mẫu có xác nhận đồng ý nhận của trường xin chuyển đến.

2. Cán bộ Phòng QLĐT nhận đơn, kiểm tra và hẹn ngày trả kết quả.

3. Lãnh đạo Phòng QLĐT trình Hiệu trưởng ra quyết định.

4. HSSV đến Phòng QLĐT nhận kết quả

MẪU ĐƠN XIN CHUYỂN TRƯỜNG (Tải tại đây)