Mẫu đơn xin miễn giảm học phí
31/03/2017

THỦ TỤC XIN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ

Những sinh viên có điều kiện được miễn giảm học phí thì nộp đơn xin miễn giảm học phí đã có xác nhận của cơ quan có thẩm quyền cho Ban QLĐT khoa (đơn theo mẫu của trường).

Nhà trường sẽ xác nhận và gửi lại cho sinh viên.

MẪU ĐƠN XIN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ (tải tại đây)