Mẫu đơn xin nghỉ học tạm thời
31/03/2017

THỦ TỤC XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI

1. Làm đơn xin theo mẫu của trường hoặc tải tại trang này.

2. Nộp đơn đã điền đầy đủ tại Ban QLĐT khoa. Tùy theo lý do mà HSSV nộp kèm giấy xác nhận tương ứng:

  • Giấy nhập ngũ nếu được động viên vào lực lượng vũ trang;
  • Giấy của cơ quan ý tế xác nhận không đủ sức khỏe để đi học nếu bị ốm hoặc tai nạn;
  • Công văn đồng ý cho nghỉ học tạm thời của Sở Y tế nếu HSSV thuộc diện hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng.

3. Ban QLĐT các khoa xác định thông tin HSSV đang học, trình ký Ban chủ nhiệm khoa.

4. Phòng QLĐT nhận hồ sơ từ Ban QLĐT khoa trình Ban Giám hiệu ký quyết định, chuyển quyết định về Ban QLĐT khoa.

5. HSSV nhận quyết định từ Ban QLĐT khoa, đọc kỹ quyết định để biết khi nào làm đơn xin học lại và thủ tục làm đơn xin học lại.

MẪU ĐƠN XIN NGHỈ HỌC TẠM THỜI (Tải tại đây)