HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2020-2025

(Được Bộ Y tế công nhận theo Quyết định số 2868/QĐ-BYT ngày 02/7/2020 của Bộ Y tế)

1. GS.TS. Trần Diệp Tuấn Chủ tịch HĐT, Bí thư Đảng uỷ Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
2. PGS.TS. Đỗ Thị Hồng Tươi Thư ký Hội đồng trường, Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
3. PGS.TS. Ngô Quốc Đạt Phó Hiệu Trưởng phụ trách Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
4. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Bắc Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
5. PGS.TS. Huỳnh Nghĩa Chủ tịch Công đoàn, Phó Trưởng khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
6. GS.TS. Lê Quan Nghiệm GVCC khoa Dược, Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
7. PGS.TS. Đỗ Văn Dũng GVCC khoa Y tế công cộng, Phó Chủ tịch Hội đồng khoa học và đào tạo, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
8. GS.TS. Trần Thành Đạo Trưởng khoa Dược, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
9. PGS.TS. Nguyễn Văn Chinh Trưởng Khoa Điều Dưỡng - Kỹ thuật y học, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
10. PGS.TS. Ngô Thị Quỳnh Lan GVCC khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
11. TS. Trần Phiên GVCC khoa Khoa học cơ bản, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
12. PGS.TS. Hoàng Anh Vũ Giám đốc Trung tâm Y sinh học phân tử, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
13. SV. Nguyễn Đình Nguyên Sinh viên Khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
14. PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế
15. GS.TS. Lê Quang Cường Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế
16. PGS.TS. Tăng Chí Thượng Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh
17. PGS.TS. Phạm Khánh Phong Lan Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
18. PGS.TS. Lê Quang Minh Nguyên Viện trưởng Viện Quản trị đại học, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
19. PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Thảo Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy
20. Ông Đặng Văn Thành Chủ tịch tập đoàn Thành Thành Công (TTC)

 

1. Các Quyết định v/v công nhận thành viên Hội đồng trường:

2. Các Nghị quyết của Hội đồng trường: