HỘI ĐỒNG TRƯỜNG

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 2020-2025

(Được Bộ Y tế công nhận theo Quyết định số 2868/QĐ-BYT ngày 02/7/2020 của Bộ Y tế)

1. GS.TS. Trần Diệp Tuấn Chủ tịch HĐT, Bí thư Đảng uỷ Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
2. PGS.TS. Ngô Quốc Đạt Thư ký HĐT, Phó Hiệu Trưởng Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
3. GS.TS. Lê Quan Nghiệm Bộ môn Công nghiệp Dược, Khoa Dược, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
4. PGS.TS. Đỗ Văn Dũng Trưởng Khoa Y tế Công cộng, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
5. GS.TS. Trần Thành Đạo Trưởng Khoa Dược, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
6. PGS.TS. Ngô Thị Quỳnh Lan Trưởng Khoa Răng Hàm Mặt, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
7. PGS.TS. Trịnh Thị Diệu Thường Trưởng Khoa Y học Cổ truyền, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
8. TS. Trần Phiên Trưởng Khoa Khoa học cơ bản, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
9. PGS.TS. Nguyễn Văn Chinh Trưởng Khoa Điều Dưỡng - Kỹ thuật y học, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
10. PGS.TS. Nguyễn Hoàng Bắc Phó Hiệu trưởng, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
11. PGS.TS. Đỗ Thị Hồng Tươi Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
12. PGS.TS. Hoàng Anh Vũ Giám đốc Trung tâm Y sinh học phân tử, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
13. TS. Phạm Văn Tấn Chủ tịch Công đoàn, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
14. PGS.TS. Nguyễn Tuấn Hưng Phó Vụ trưởng Vụ Tổ chức Cán bộ, Bộ Y tế
15. GS.TS. Lê Quang Cường Nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế
16. PGS.TS. Tăng Chí Thượng Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh
17. PGS.TS. Phạm Khánh Phong Lan Trưởng Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh
18. PGS.TS. Lê Quang Minh Nguyên Viện trưởng Viện Quản trị đại học, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh
19. PGS.TS. Phạm Thị Ngọc Thảo Phó Giám đốc Bệnh viện Chợ Rẫy
20. Ông Đặng Văn Thành Chủ tịch tập đoàn Thành Thành Công (TTC)
21. SV. Nguyễn Đình Nguyên Sinh viên Khoa Y, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

 

1. Các Quyết định v/v công nhận thành viên Hội đồng trường:

2. Các Nghị quyết của Hội đồng trường: