Thông điệp từ Ban giám hiệu

Trải qua hơn 70 năm hình thành và phát triển, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh ngày nay đã kế thừa những thành tựu ban đầu, những truyền thống và giá trị tốt đẹp để tiếp tục vươn lên thành trường đại học trọng điểm, có uy tín, có vị thế vững vàng, đảm nhận trọng trách đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cho hệ thống y tế. Hơn thế nữa, với tầm ảnh hưởng của mình Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã có những đóng góp to lớn cho sự phát triển của hệ thống đào tạo nhân lực y tế của cả nước.

Trong quá trình đi vào lịch sử đó, chúng ta đã phát hiện ra những giá trị và truyền thống tốt đẹp xuyên suốt trong 70 năm qua của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh. Những giá trị và truyền thống được truyền lại qua bao thế hệ, vững bền qua mọi thử thách, đó là Tình Thương, sự Chính Trực, Đoàn Kết, Tôn Trọng, và Tinh Thần Phục Vụ. Những giá trị và truyền thống này sẽ mãi được trân trọng và giữ gìn, là viên ngọc sáng tiếp tục dẫn dắt Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện sứ mệnh và tầm nhìn của mình trong giai đoạn hiện nay.

Chúng ta tự hào với chặng đường đã qua, thành tựu đạt được, vị thế và tầm ảnh hưởng của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay, nhưng chúng ta vẫn phải luôn sẵn sàng đón nhận những cơ hội và thách thức mới về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục đại học; là sự hình thành của Cộng đồng ASEAN; là xu thế đổi mới và phát triển của đất nước, hội nhập khu vực và thế giới.

Trong kế hoạch chiến lược của mình hiện nay, trường tập trung (1) đổi mới chương trình đào tạo theo hướng hội nhập và đảm bảo chất lượng đào tạo theo chuẩn khu vực, nâng tầm các trung tâm nghiên cứu khoa học và mở rộng mạng lưới phục vụ cộng đồng; (2) mở rộng và cải thiện cơ sở vật chất, môi trường học tập và sinh hoạt của sinh viên, học viên, giảng viên và toàn thể cán bộ nhân viên nhà trường; và đặc biệt là (3) tập trung triển khai xây dựng một nền tảng quản trị đại học theo hướng tự chủ và có trách nhiệm giải trình, tạo tiền đề cho sự phát triển hơn nữa của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trong tương lai.

Chúng ta có niềm tin hướng về tương lai, tiến bước và xây dựng những thành tựu mới. Chúng ta vững tin Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tiếp tục phát huy vị thế và tầm ảnh hưởng của mình, tiếp tục là đầu tàu dẫn dắt sự nghiệp đào tạo nhân lực y tế của nước ta.

Ban giám hiệu