Các đơn vị

Đại học Y Dược TP. HCM có 05 đơn vị chức năng.

Clip giới thiệu Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Video giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu Đại học Y Dược TPHCM