TẠP CHÍ Y HỌC THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh là nơi công bố các công trình nghiên cứu khoa học, giới thiệu và phổ biến các kiến thức khoa học chuyên đề y dược học cho các giảng viên, các học viên, sinh viên thuộc các cơ sở đào đạo y dược, cho những người công tác trong ngành y tế trong cả nước.

Tạp chí Y học Thành phố Hồ Chí Minh, số ISSN 1859-1779, đã được Bộ Thông tin và Truyền thông cấp Giấy phép Hoạt động Báo chí từ số đầu tiên vào ngày 24 tháng 05 năm 1996. Hiện nay, giấy phép mới có số 577/GP-BTTTT ngày 09 tháng 04 năm 2012 với thời hạn hiệu lực là 10 năm. Tháng 8 năm 2016, Tạp chí được cấp bổ sung giấy phép xuất bản thêm mỗi năm 4 số báo tiếng Anh.

Tôn chỉ, mục đích của Tạp chí Y học TP. Hồ Chí Minh là nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của cán bộ y tế, góp phần cập nhật thông tin y học, nhất là các nghiên cứu chuyên sâu, phục vụ công tác phòng chống bệnh tật. Với các độc giả tương đối chọn lọc là các sinh viên đại học, học viên sau đại học ngành y, các thầy thuốc công tác tại các Trường Đại học Y Dược, các bệnh viện trong cả nước, Ban Biên tập tạp chí chú trọng những bài tổng quan với nội dung liên quan đến những loại bệnh tương đối phổ biến ở nước ta, những tiến bộ khoa học-kỹ thuật trong ngành y tế, những bài nghiên cứu gốc chuyên sâu.

Số tạp chí đầu tiên được xuất bản vào tháng 10/1996 với Tổng biên tập đầu tiên là cố PGS.BS. Trần Phương Hạnh. Từ đó, Tạp chí liên tục được xuất bản mỗi 2-3 tháng một số. Ngoài những số tạp chí có nhiều bài với các chuyên đề khác nhau, có những số tạp chí dành riêng cho các chuyên ngành để công bố những bài báo cáo trong dịp Hội thảo khoa học. Do đó, mỗi năm trung bình có 15 số báo, tùy chuyên ngành, mỗi số báo có từ 64 đến 500 trang, có số phát hành từ 500 đến 2000 bản.

Nhiều bài báo đăng trong tạp chí đã và đang được dùng làm nguồn tham khảo cho các công trình nghiên cứu khoa học trong ngành y dược, góp phần nâng cao trình độ chuyên môn của các cán bộ y tế trong cả nước.

Ban Biên tập của Tạp chí gồm những thầy cô là giáo sư, phó giáo sư có nhiều kinh nghiệm và tâm huyết với dạy học và nghiên cứu khoa học.

Từ 1996 – 2004: Tổng Biên tập là PGS.BS. Trần Phương Hạnh với 2 Phó Tổng biên tập là GS.TS. Trương Đình Kiệt và BSCKII. Lê Minh.

Từ 2004 – 2007: Tổng Biên tập là GS.TS Trương Đình Kiệt với 2 Phó Tổng biên tập là GS.TS.BS. Nguyễn Sào Trung và BSCKII. Lê Minh.

Từ 2008: Tổng Biên tập là GS.TS.BS. Nguyễn Sào Trung với 2 Phó Tổng biên tập là GS.TS.BS. Hoàng Trọng Kim và BS CKII. Lê Minh.

Ban Biên tập hiện nay:

Tổng biên tập: GS.TS.BS. Nguyễn Sào Trung

Phó Tổng biên tập: PGS.TS.BS. Trần Diệp Tuấn

 

 

Các đơn vị

Đại học Y Dược TP.HCM có 06 đơn vị chức năng.

Clip giới thiệu Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm ATCS
Video giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu Đại học Y Dược TPHCM