Hội Nghị - Hội thảo

Hội nghị Khoa học Công nghệ Tuổi trẻ Đại học Y...

24/10/2019

Thời gian: 24 tháng 10 năm 2019
Địa điểm: Các giảng đường ĐHYD TP. HCM

Hội Thảo UMP - TMU về Giáo dục Y khoa và Chấn thương...

19/09/2019

Thời gian: 9g00 sáng, ngày 10 - 11/10/2019
Địa điểm: Giảng đường 2, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Hội nghị KHKT Đại học Y dược TP.HCM lần thứ 36 thành...

25/03/2019

Ban Tổ chức đã công bố kết quả và trao thưởng cho các nghiên cứu xuất sắc do Hội đồng giám khảo bình chọn và...

Nghiên cứu trên ung thư não

21/03/2019

Thời gian: 9:00 sáng, ngày 21/3/2019
Địa điểm: Giảng đường 3C, ĐHYD TP.HCM