Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

 

TRIẾT LÝ GIÁO DỤC

 

“Phát huy nội lực và tăng cường hợp tác quốc tế nhằm tối ưu môi trường dạy và học, lấy người học làm trung tâm, xây dựng đội ngũ cán bộ y tế toàn diện, có đức có tài, có trách nhiệm, sẵn sàng thích ứng và hội nhập”