Tin tức

THÔNG BÁO VỀ GIẢI THƯỞNG TRIỂN VỌNG DÀNH CHO CÁN BỘ...

07/04/2022

Giải thưởng triển vọng dành cho cán bộ viên chức trẻ Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh năm 2022

THÔNG BÁO VỀ GIẢI THƯỞNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ DÀNH...

15/03/2022

Đây là giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục đại học theo...

ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH TIẾP ĐÓN TRƯỜNG...

14/03/2022

Ngày 10/03/2022, Lãnh đạo Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh và Tạp chí MedPharmRes đã có buổi tiếp đón và chia sẻ...

Hội nghị “Công tác xét nghiệm tập trung – cộng...

26/11/2021

Ngày 19/11/2021, Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học tổ chức Hội nghị tổng kết Công tác Xét nghiệm...