Hội Nghị - Hội thảo

Hội nghị KHKT Đại học Y dược TP.HCM lần thứ 36 thành...

25/03/2019

Ban Tổ chức đã công bố kết quả và trao thưởng cho các nghiên cứu xuất sắc do Hội đồng giám khảo bình chọn và...

Nghiên cứu trên ung thư não

21/03/2019

Thời gian: 9:00 sáng, ngày 21/3/2019
Địa điểm: Giảng đường 3C, ĐHYD TP.HCM