TẬP HUẤN QUY ĐỊNH QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TÀI SẢN ĐƯỢC HÌNH THÀNH TỪ NHIỆM VỤ KH&CN CÓ SỬ DỤNG VỐN NHÀ NƯỚC
12/11/2020

Chiều ngày 12 tháng 11 năm 2020, Sở Khoa học và Công nghệ TP. Hồ Chí Minh phối hợp với Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi Tập huấn Quy định quản lý, sử dụng tài sản được hình thành từ nhiệm vụ KH&CN có sử dụng vốn nhà nước.

Tham dự tập huấn có bà Nguyễn Thị Thu Sương – Phó Trưởng Phòng Quản lý khoa học Sở KH&CN TP. HCM, GS.TS. Võ Minh Tuấn – Q. Trưởng phòng Nghiên cứu Khoa học – Công nghệ Đại học Y Dược TP.HCM, TS. Đào Minh Đức – Viện trưởng Viện Quản trị tài sản trí tuệ Minh Đức cùng 100 cán bộ viên chức Đại học Y Dược TP. HCM.

Nội dung tập huấn tập trung vào việc triển khai thực hiện Nghị định số 70/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Nghị định 70) quy định việc quản lý, sử dụng tài sản được hình thành thông quan việc triển khai thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ sử dụng vốn nhà nước.

Trong đó, TS. Đào Minh Đức giải thích và làm rõ các khái niệm cũng như thuật ngữ được đề cấp trong Nghị định như Tài sản, các đối tượng của quyền sở hữu trí tuệ,… để cơ quan chủ trì, cán bộ viên chức Đại học Y Dược TP. HCM hiểu rõ hơn. Đồng thời, báo cáo viên cũng nhấn mạnh đến quyền của tổ chức chủ trì (cơ quan chủ trì thực hiện nhiệm vụ KH&CN) được quy định tại Nghị định 70 của Chính phủ và Thông tư số 02/2020/TT-BKHCN. Đó là quyền tiếp nhận tài sản là kết quả của nhiệm vụ KH&CN. Từ đó tổ chức/cá nhân chủ trì xây dựng phương án phát triển hoặc thương mại hóa kết quả KH&CN gửi kèm hồ sơ đề nghị đánh giá nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN, để Hội đồng nghiệm thu cơ sở đánh giá về khả năng tiếp tục phát huy/hoàn thiện/thương mại hóa công nghệ/sản phẩm tại phiên họp đánh giá nghiệm thu.

Một số hình ảnh của buổi tập huấn:

 

   

 

Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh trân trọng cảm ơn Sở Khoa học & Công nghệ TP. Hồ Chí Minh đã phối hợp tốt và tổ chức thành công buổi tập huấn, một trong những hoạt động hữu ích nhằm hiện thực hóa Nghị định 70 của Chính phủ trong hoạt động khoa học và công nghệ./.

Tin khác

Tổ chức hội thảo khoa học “Ứng dụng của hệ gen...

07/08/2023

Tổ chức hội thảo khoa học “Ứng dụng của hệ gen biểu sinh trong lâm sàng” ngày 04 tháng 08 năm 2023

Hội thảo chuyên đề "Kỹ năng viết bài báo cáo khoa...

26/12/2021

Nhằm đánh dấu 10 năm dự án JICA tại TP Hồ Chí Minh, đại học Y khoa Fukushima (FMU), Hội Y học TP Hồ Chí Minh và...