ĐẠI HỌC Y DƯỢC TP. HỒ CHÍ MINH

Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM.

Điện thoại: (+84-28) 3855 8411   (+84-28) 3853 7949   (+84-28) 3855 5780

Fax: (+84-28) 3855 2304

Email: hanhchinh@ump.edu.vn

Website: www.ump.edu.vn