KHOA Y HỌC CỔ TRUYỀN

  • Địa chỉ: 221B Hoàng Văn Thụ, Phường 8, Quận Phú Nhuận, TP.HCM.
  • Điện thoại: (+84-28) 3844 2756 - 3846 8938
  • Fax: (+84-28) 3844 4977
  • Email: khoayhct@ump.edu.vn