Công đoàn

Công đoàn Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh có trên 3.900 đoàn viên sinh hoạt trong 10 công đoàn bộ phận và 1 tổ công đoàn trực thuộc gồm: Công đoàn Khoa Y, Công đoàn Khoa Điều dưỡng - Kỹ thuật Y học, Công đoàn Kí Túc Xá, Công đoàn Khoa Khoa học Cơ bản, Công đoàn Khoa Răng Hàm Mặt, Công đoàn Khoa Y học Cổ truyền, Công đoàn Khoa Y tế Công cộng, Công đoàn Hiệu Bộ, Công đoàn Bệnh viện, Công đoàn Khoa Dược, Tổ Công đoàn Trung Tâm đào tạo nhân lực theo nhu cầu xã hội.

Từ ngày thành lập đến nay công đoàn đã trải qua 16 kỳ đại hội, mỗi kỳ đại hội là những mốc đánh dấu sự trưởng thành và lớn mạnh của tổ chức Công đoàn Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. 

Công đoàn ngoài việc chăm lo đời sống cho đội ngũ cán bộ viên, cũng đã phát động nhiều phong trào thi đua như: phong trào tự học nâng cao trình độ của giảng viên, phong trào thi đua “Hai tốt”, phong trào lao động sáng tạo, ứng dụng công nghệ thông tin vào đổi mới phương pháp dạy học và quản lý góp phần nâng cao chất lượng toàn diện, thực hành tiết kiệm chống lãng phí và tiêu cực trong thi cử, phong trào thi đua rèn luyện thân thể, tổ chức các giải thi đấu thể dục thể thao, hội thi văn nghệ, các loại hình nghệ thuật, vui chơi, giải trí lành mạnh cho CBVC sau giờ làm việc và nhân các ngày lễ lớn…

Công đoàn cũng đã tổ chức nhiều chuyến khám bệnh từ thiện tại các quận huyện của Tp.HCM và nhiều vùng khó khăn lũ lụt trong cả nước. Cứ mỗi chuyến đi Công đoàn bình quân khám từ 500 đến 1.000 người phát thuốc miễn phí, tặng quà cho đồng bào nghèo.