Đoàn thanh niên

Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (Đoàn TNCS HCM) Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh được chính thức thành lập vào năm 1977, tính đến nay đã qua 18 nhiệm kỳ với 8 đời Bí thư Đoàn trường. 

Sau một chặng đường dài 40 năm từ lúc hình thành, Đoàn TNCS HCM Đại học Y Dược ngày một vững mạnh, phong trào thanh niên luôn luôn đổi mới, nhiều sáng tạo, hình thức đa dạng, nội dung phong phú phù hợp với nhu cầu và lợi ích thiết thực của thanh niên. Uy tín của tổ chức Đoàn ngày càng được nâng cao. Tất cả là kết quả của một quá trình nỗ lực, hoạt động tâm huyết của rất nhiều thế hệ cán bộ Đoàn Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh trong đó sự đóng góp của ban chấp hành Đoàn các khoa, các chi Đoàn lớp và sự chỉ đạo, định hướng kịp thời của đảng ủy nhà trường là những yếu tố quan trọng nhất góp phần làm nên thành công rực rỡ ngày hôm nay. Trong thời kỳ mới, Đoàn Thanh niên Đại học Y Dược hoạt động với mục tiêu nâng cao giá trị hình mẫu của người sinh viên Y Dược, đó là: 

“YÊU NƯỚC – KHÁT VỌNG, ĐẠO ĐỨC – TRÁCH NHIỆM,
TRI THỨC – SÁNG TẠO, NĂNG ĐỘNG – VĂN MINH”

BCH Đoàn Đại học Y Dược nhiệm kỳ X
Đại hội Đoàn Trường nhiệm kỳ XVII
Lễ Ra quân chiến dịch Blouse trắng tình nguyện Mùa hè xanh