Thông báo tuyển dụng nhân sự công tác tại phòng Thanh tra - Pháp chế, phòng Hợp tác Quốc tế

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng nhân sự công tác tại phòng Thanh tra - Pháp chế, phòng Hợp tác quốc tế như sau:

I.    SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG: 05
1.    03 Chuyên viên làm việc tại phòng Thanh tra - Pháp chế

Nhiệm vụ:

-    Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ;
-    Xây dựng, rà soát hệ thống văn bản quản lý nội bộ;
-    Thực hiện việc tiếp công dân;
-    Tham gia giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo;
-    Góp ý văn bản quy phạm pháp luật;
-    Tham gia Hội đồng mua sắm, Hội đồng thẩm định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định, Tổ thương thảo hợp đồng các gói thầu mua sắm, thuê dịch vụ… của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
-    Một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

2. 02 Chuyên viên làm việc tại phòng Hợp tác quốc tế
Nhiệm vụ:
* Công tác đối ngoại:

-    Tham gia xây dựng, thực hiện các chiến lược, kế hoạch, chương trình, hoạt động hợp tác quốc tế.
-    Tham gia xây dựng, hướng dẫn, tổ chức thực hiện các quy chế, quy định về công tác hợp tác quốc tế.
-    Tham gia phối hợp với các đơn vị có liên quan tìm kiếm, khai thác cơ hội hợp tác, khai thác nguồn tài trợ; thiết lập các mối quan hệ hợp tác; tổ chức đàm phán, ký kết văn bản hợp tác, thỏa thuận với tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.
-    Dịch thuật tài liệu, văn bản theo quy định; tổ chức công tác phiên dịch cho các cuộc họp, hội nghị, hội thảo khi được yêu cầu.
-    Tham gia công tác quản lý hoạt động có liên quan đến yếu tố nước ngoài. 
-    Theo dõi và quản lý đoàn ra, đoàn vào; đảm bảo công tác an ninh đối ngoại; làm thủ tục mời và xin visa cho chuyên gia, khách quốc tế.

* Công tác quản lý dự án:

-    Tham gia xây dựng, hướng dẫn, tổ chức, giám sát việc thực hiện các quy chế, quy định, quy trình về xây dựng, phát triển, quản lý các dự án.
-    Tham gia tìm kiếm và khai thác cơ hội hợp tác, phát triển các nguồn lực; xây dựng dự án theo yêu cầu và mục tiêu của các quỹ tài trợ trong và ngoài nước. 
-    Thực hiện các thủ tục liên quan đến quy trình nộp, đánh giá và phê duyệt các dự án với cấp quản lý có thẩm quyền và/hoặc các tổ chức, cá nhân tài trợ. 
-    Tham gia thẩm định, đề xuất phương án về tài chính của các dự án.
-    Đánh giá hiệu quả của dự án, đôn đốc thực hiện thanh toán đối với dự án.
-    Tổng hợp, báo cáo hoạt động xây dựng, phát triển, thực hiện quản lý dự án.
-    Một số nhiệm vụ khác theo sự phân công của lãnh đạo phòng.

2.    TIÊU CHUẨN CHUNG

1.    Ứng viên là công dân Việt Nam 
2.    Có tư cách đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật và tuân thủ pháp luật; tinh thần trách nhiệm cao; nhiệt tình trong công tác.
3.    Có đủ sức khỏe; ngoại hình và tính cách phù hợp với công việc.
4.    Nhiệt tình và có định hướng làm việc lâu dài tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

3.    TIÊU CHUẨN CỤ THỂ
1.    Đối với chuyên viên làm việc tại phòng Thanh tra - Pháp chế
1.1. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

-    Trình độ chuyên môn: Tốt nghiệp đại học trở lên, chuyên ngành Luật.
-    Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với ngạch chuyên viên và tương đương.

1.2. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

-    Am hiểu đường lối, chính sách chung, nắm vững phương hướng chủ trương, chính sách của ngành, của đơn vị về lĩnh vực Thanh tra - Pháp chế, các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý nghiệp vụ thuộc phạm vi lĩnh vực Thanh tra - Pháp chế.
-    Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập báo cáo các công việc thuộc lĩnh vực thanh tra và pháp chế.
-    Có khả năng nghiên cứu, tổng kết và đề xuất cải tiến nghiệp vụ quản lý về lĩnh vực thanh tra, pháp chế. 
-    Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; ngoại ngữ phù hợp với vị trí việc làm.
-    Có kỹ năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc.

2.    Đối với Chuyên viên làm việc tại phòng Hợp tác quốc tế
2.1. Tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng

-    Trình độ chuyên môn: Có trình độ đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực công việc dự kiến phân công, ưu tiên chuyên ngành thuộc lĩnh vực sức khỏe, hợp tác quốc tế, quản lý dự án.
-    Có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng quản lý nhà nước đối với ngạch chuyên viên và tương đương.

2.2. Tiêu chuẩn về năng lực chuyên môn, nghiệp vụ

-    Am hiểu đường lối, chính sách chung, nắm vững phương hướng chủ trương, chính sách của ngành, của đơn vị về lĩnh vực hợp tác quốc tế, quản lý dự án; các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý nghiệp vụ thuộc phạm vi lĩnh vực hợp tác quốc tế, quản lý dự án.
-    Có khả năng giao tiếp tốt, làm việc nhóm và kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập báo cáo các công việc thuộc lĩnh vực hợp tác quốc tế, quản lý dự án.
-    Có khả năng nghiên cứu, tổng kết và đề xuất cải tiến nghiệp vụ quản lý về lĩnh vực hợp tác quốc tế, quản lý dự án. 
-    Có kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản; ngoại ngữ phù hợp với vị trí việc làm, ưu tiên ứng viên có kỹ năng dịch thuật, phiên dịch tốt và/hoặc sử dụng thành thạo nhiều ngoại ngữ.
-    Có kỹ năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc.
-    Có kỹ năng thuyết trình bằng ngoại ngữ.

HỒ SƠ XIN VIỆC
•    Thành phần

1.    Đơn xin việc.
2.    Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương mới nhất trong vòng 6 tháng (theo mẫu đính kèm).
3.    Giấy khám sức khỏe theo quy định tại Thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế (không quá 06 tháng).
4.    Bản sao văn bằng, chứng chỉ (sao y chứng thực).
5.    CMND/CCCD (sao y chứng thực), giấy khai sinh.
6.    02 ảnh 3 x 4 cm
7.    Chứng chỉ nghiệp vụ liên quan chức danh chuyên viên.
8.    Quyết định nghỉ việc (nộp bổ sung khi được tuyển dụng trong trường hợp đang hoặc đã công tác tại cơ quan/đơn vị khác).

•    Thời hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra Thông báo đến hết 16 giờ 30 phút ngày 21/9/2023.
•    Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ (Lầu 1, tòa nhà 15 tầng, trong giờ hành chính), Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh hoặc hồ sơ nộp qua bưu điện.