Tuyển dụng Chuyên viên Phòng Đảm bảo chất lượng Giáo dục, phòng Nghiên cứu khoa học công nghệ, phòng Tổ chức cán bộ

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển dụng nhân sự công tác tại phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục và Khảo thí, phòng Nghiên cứu khoa học - Công nghệ, phòng Tổ chức cán bộ như sau:

I.    SỐ LƯỢNG VÀ VỊ TRÍ TUYỂN DỤNG

01 Chuyên viên phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục và Khảo thí,
-    Tổ chức các hoạt động liên quan đến công tác khảo thí;
-    Xây dựng quy trình thao tác chuẩn liên quan đến công tác khảo thí;
-    Thực hiện các công tác hành chính khác theo phân công của quản lý phòng: giao nhận hồ sơ, công văn ...

01 Chuyên viên phòng Nghiên cứu khoa học - Công nghệ
Chuyên viên phụ trách công tác thư ký hành chính của Hội đồng đạo đức trong nghiên cứu y sinh học cấp cơ sở Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh:
-    Tiếp nhận, sắp xếp và quản lý hồ sơ xin thông qua Hội đồng đạo đức;
-    Tổ chức các phiên họp của Hội đồng đạo đức;
-    Tham gia các khóa huấn luyện, đào tạo về các quy trình thực hành chuẩn của Hội đồng đạo đức;
-    Xây dựng các quy trình thực hành chuẩn liên quan đến vị trí công việc được phân công;
-    Hỗ trợ cán viên chức, người lao động Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện các hồ sơ gửi Hội đồng đạo đức cấp Quốc gia.

02 Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ:
-    Quản lý, thực hiện tính lương, phúc lợi của viên chức, người lao động;
-    Thực hiện công tác kiểm tra kế hoạch làm thêm giờ, tính tiền làm thêm giờ của viên chức, người lao động;
-    Thực hiện công tác giải quyết chế độ độc hại đối với viên chức, người lao động;
-    Thực hiện công tác tính giờ giảng, tính tiền vượt giờ đối với giảng viên, nghiên cứu viên;
-    Thực hiện soạn thảo các Quyết định hành chính và công tác tổ chức cán bộ (Quyết định cử, cho phép viên chức, người lao động đi nước ngoài ngắn hạn, Quyết định nghỉ không lương …)
-    Thực hiện công tác thành lập đơn vị thuộc, trực thuộc trường;
-    Thực hiện công tác Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng và An ninh;
-    Công tác lưu trữ văn bản đến, đi của phòng Tổ chức cán bộ;
II.    TIÊU CHUẨN CHUNG
1.    Ứng viên là công dân Việt Nam
2.    Có tư cách đạo đức tốt, ý thức tổ chức kỷ luật và tuân thủ pháp luật; tinh thần trách nhiệm cao; Nhiệt tình trong công tác;
3.    Có đủ sức khỏe; ngoại hình và tính cách phù hợp với công việc.
4.    Nhiệt tình và có định hướng làm việc lâu dài tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

III.     TIÊU CHUẨN CỤ THỂ
1.     Đối với Chuyên viên phòng Đảm bảo chất lượng giáo dục và Khảo thí
1.1. Kiến thức
-    Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực, công việc dự kiến phân công, ưu tiên chuyên ngành Khoa học sức khỏe và Công nghệ thông tin;
-    Chứng chỉ quản lý nhà nước;
-    Có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảm bảo Chất lượng Giáo dục hoặc khảo thí;
-    Chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT trở lên;
-    Trình độ Tin học theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT: Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản (UDCNTTCB);
1.2. Hiểu biết
-    Nắm được các kiến thức cơ bản về chuyên môn, nghiệp vụ thuộc lĩnh vực đảm bảo chất lượng giáo dục, khảo thí;
-    Nắm được đường lối, chính sách chung, nắm chắc phương hướng chủ trương, chính sách của ngành, của đơn vị về lĩnh vực Đảm bảo Chất lượng Giáo dục và Khảo thí;
-    Biết phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý về lĩnh vực Đảm bảo Chất lượng Giáo dục và Khảo thí;
-    Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập báo cáo các công việc lĩnh vực Đảm bảo Chất lượng Giáo dục và Khảo thí;
 
1.3. Kỹ năng
-    Biết xây dựng các phương án, kế hoạch, các thể loại quyết định cụ thể và thông hiểu thủ tục hành chính nghiệp vụ của lĩnh vực Đảm bảo Chất lượng Giáo dục và Khảo thí;
-    Biết phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý về lĩnh vực Đảm bảo Chất lượng Giáo dục và Khảo thí;
-    Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập báo cáo các công việc lĩnh vực Đảm bảo Chất lượng Giáo dục và Khảo thí.
2.    Đối với Chuyên viên phòng Nghiên cứu khoa học - Công nghệ
2.1. Kiến thức
-    Tốt nghiệp Đại học trở lên, chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực, công việc dự kiến phân công, ưu tiên chuyên ngành Khoa học sức khỏe: Y tế Công cộng, Dược học của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh;
-    Chứng chỉ quản lý nhà nước;
-    Chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT;
-    Trình độ Tin học theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT: Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản (UDCNTTCB).
2.2. Hiểu biết
-    Nắm được đường lối, chính sách chung, nắm chắc phương hướng chủ trương, chính sách của ngành, đơn vị về lĩnh vực Nghiên cứu khoa học;
-    Nắm được các kiến thức cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Nghiên cứu khoa học;
-    Nắm được các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý của nghiệp vụ thuộc phạm vi lĩnh vực Nghiên cứu khoa học;
2.3. Kỹ năng
-    Biết xây dựng các phương án, kế hoạch, các thể loại quyết định cụ thể và thông hiểu thủ tục hành chính nghiệp vụ của lĩnh vực Nghiên cứu khoa học;
-    Biết phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý về lĩnh vực Nghiên cứu khoa học;
-    Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và kỹ năng phân tích, tổng hợp, lập báo cáo các công việc lĩnh vực Nghiên cứu khoa học;
-    Có phong cách nghiêm túc, tự tin, nhanh nhẹn và thân thiện; trung thực, khách quan.
 
3.    Đối với Chuyên viên phòng Tổ chức cán bộ
3.1. Kiến thức
-    Tốt nghiệp Đại học trở lên chuyên ngành phù hợp với lĩnh vực, công việc dự kiến phân công, ưu tiên chuyên ngành Luật, Công nghệ thông tin;
-    Chứng chỉ quản lý nhà nước;
-    Có kiến thức về các chức năng quản trị nhân sự: tuyển dụng, đào tạo, chính sách, lương, thưởng, phúc lợi lao động, đánh giá nhân sự;
-    Có kiến thức về các quy định pháp luật: Luật giáo dục, luật giáo dục đại học, luật viên chức, quản lý lao động và các chế độ chính sách có liên quan;
-    Chứng chỉ Ngoại ngữ trình độ theo Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT;
-    Trình độ Tin học theo Thông tư 03/2014/TT-BTTTT: Ứng dụng công nghệ thông tin căn bản (UDCNTTCB).
3.2. Hiểu biết
-    Nắm được đường lối, chính sách chung, nắm chắc phương hướng chủ trương, chính sách của ngành, của đơn vị về lĩnh vực Tổ chức cán bộ;
-    Nắm được các kiến thức cơ bản về chuyên môn nghiệp vụ thuộc lĩnh vực Tổ chức cán bộ, Pháp chế, Tiền lương, Thi đua khen thưởng;
-    Nắm được các mục tiêu và đối tượng quản lý, hệ thống các nguyên tắc và cơ chế quản lý nghiệp vụ thuộc phạm vi lĩnh vực Tổ chức cán bộ;
3.3    . Kỹ năng
-    Biết xây dựng các phương án, kế hoạch, các thể loại quyết định cụ thể và thông hiểu thủ tục hành chính nghiệp vụ của lĩnh vực Tổ chức cán bộ;
-    Biết phương pháp nghiên cứu, tổng kết và đề xuất, cải tiến nghiệp vụ quản lý về lĩnh vực Tổ chức cán bộ;
-    Có khả năng giao tiếp, làm việc nhóm và Kỹ năng phân tích số liệu, tổng hợp, lập báo cáo các công việc lĩnh vực Tổ chức cán bộ;

HỒ SƠ XIN VIỆC:
•    Yêu cầu
1.    Đơn xin việc.
2.    Sơ yếu lý lịch có dán ảnh và xác nhận của chính quyền địa phương mới nhất trong vòng 6 tháng (theo mẫu đính kèm).
3.    Giấy khám sức khỏe theo Thông tư 14/2013/TT-BYT của Bộ Y tế (không quá 06 tháng).
4.    Bản sao văn bằng, chứng chỉ (sao y chứng thực).
5.    Hộ khẩu, CMND/CCCD (sao y chứng thực) và xác nhận tạm trú (nếu hộ khẩu ở tỉnh), giấy khai sinh.
6.    02 ảnh 3x4
7.    Chứng chỉ nghiệp vụ liên quan chức danh nghề nghiệp.
8.    Quyết định nghỉ việc (nộp bổ sung khi được tuyển dụng trong trường hợp đang hoặc đã công tác tại cơ quan công khác).
•     Thời hạn nhận hồ sơ: Kể từ ngày ra Thông báo đến hết 16 giờ 30 phút ngày 04/6/2021.
•     Địa chỉ liên hệ và nộp hồ sơ: Phòng Tổ chức cán bộ (Lầu 1, tòa nhà 15 tầng), Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - số 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5.

Vui lòng xem thông báo chi tiết tại đây