TUYỂN DỤNG KHOA Y: CHUYÊN VIÊN KHẢO THÍ - TỔ QUẢN LÝ ĐÀO TẠO - VĂN PHÒNG KHOA Y

Vị trí: Chuyên viên Khảo thí của Tổ Quản lý đào tạo – Văn phòng Khoa Y

Mã ngạch: 01.003

Số lượng: 01

Thời gian làm việc: Toàn thời gian cố định

Tiêu chuẩn: Tốt nghiệp đại học chuyên ngành y đa khoa

Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 05/4/2021 đến ngày 19/4/2021. 

Xin mời các ứng cử viên quan tâm xem chi tiết tại đây.