TUYỂN DỤNG KHOA Y: KỸ THUẬT VIÊN - TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN NÂNG CAO MÔ PHỎNG LÂM SÀNG

Khoa Y - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đang có nhu cầu tuyển dụng nhân sự ngạch Kỹ thuật viên (mã ngạch V.08.07.18) cho Trung tâm Huấn luyện nâng cao mô phỏng lâm sàng (ATCS):

1. Số lượng: 01

2. Thời gian làm việc: Toàn thời gian cố định

3. Điều kiện, đối tượng tham dự thi tuyển:

a. Đối tượng và điều kiện dự tuyển: là công dân Việt Nam, tuổi từ 24, có địa chỉ thường trú tại Việt Nam, có đơn dự tuyển, có lý lịch rõ ràng, có văn bằng và chứng chỉ đào tạo phù hợp với yêu cầu của ngạch dự tuyển; đủ sức khỏe đảm nhận nhiệm vụ, không bị truy cứu trách nhiệm hình sự và chấp nhận án phạt, cải tạo không giam giữ, quản chế, đang bị áp dụng biện pháp giáo dục tại nơi cư trú hoặc đưa vào cơ sở chữa bệnh và cơ sở giáo dục.

b. Văn bằng chứng chỉ của người dự tuyển:

- Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành y tế công cộng.

- Chứng chỉ tin học ứng dụng trở lên.

- Chứng chỉ B1 ngoại ngữ hoặc tương đương trở lên.

c. Ưu tiên có kinh nghiệm 2 năm trở lên.

4. Thời gian nhận hồ sơ: từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 05/3/2021. 

Xin mời các ứng cử viên quan tâm xem chi tiết tại đây.