INFOGRAPHICS - Tiêu chí xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và "Tập thể sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương
25/12/ - 01:53

Tiêu chí xét chọn danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" và "Tập thể sinh viên 5 tốt" cấp Trung ương

Có thể là hình ảnh về một hoặc nhiều người và văn bản

Có thể là tranh biếm họa

Có thể là tranh biếm họa về một hoặc nhiều người

Có thể là hình ảnh về văn bản cho biết 'DDD QUY ĐỊNH về TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN SINH VIÊN 5 TỐT TẬP THỂ SINH VIÊN 5 TỐT ĐẠT 01 TRONG 02 TIÊU CHUẨN SAU: Tham gia và đạt giải tại các hoạt động thể thao phong trào từ cấp trường trởlên. lên. Tham gia các hoạt động sát hạch thể lực và đạt danh hiệu "Sinh viên khỏe" từ cấp trường trở lên (Tiêu chuẩn CỤ thể theo Phụ lục đínhkèm). THỂLỰCTỐT THỂ DDD'

Có thể là tranh biếm họa về văn bản cho biết 'QUY ĐỊNH Về TIÊU CHUẨN XÉT CHỌN SINH VIÊN 5 TỐT TẬP THỂ SINH VIÊN 5 TỐT DDD Được khen thưởng từ cấp trường trở lên về hoạt động tìnhnguyện. Tham gia t nhất 05 ngày tình nguyện/năm (được tính theo ngày thực tế tham gia các hoạt động tình nguyện cộng dồn. Ví dự: sinh viên A tham gia ngày tình nguyện mái ấm nhà mở, lần hiến máu tình nguyện, ngày tình nguyện nhật xanh, ở những thời điểm khác nhau trong năm sẽ được tính đủ tiêu chuẩn) TÌNH NGUYÊN TỐT DDD'

Có thể là hình ảnh về văn bản

Có thể là tranh biếm họa về một hoặc nhiều người

 

Tin khác

200 bài viết Y tế lan tỏa giá trị nhân văn

20/10/2022

Sau hơn 2 tháng tổ chức, chương trình “Viết vì người bệnh” đã nhận được hơn 200 bài viết chuyên môn từ các...

Khi bác sĩ cầm bút “Viết vì người bệnh”

12/07/2022

Chiều 06/07/2022, Lễ ký kết hợp tác chương trình “Viết vì người bệnh” giữa Trường Đại học Y Dược TP.HCM và...