KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG

Khoa Y tế Công cộng – Đại học Y Dược TP.HCM được thành lập theo quyết định số 799/1999/QĐ-BYT ký ngày 23 tháng 3 năm 1999 của Bộ trưởng Bộ Y tế, trên cơ sở sáp nhập Khoa Tổ chức – Quản lí Y tế của Viện Vệ sinh – Y tế Công cộng và Bộ môn Y tế công cộng thuộc Khoa Y – Đại học Y Dược TP.HCM. Trụ sở của khoa hiện đặt tại Viện Y tế công cộng TP. HCM và lầu 12A – tòa nhà Y Nha, Đại học Y Dược Tp. HCM.

TRƯỞNG KHOA Y TẾ CÔNG CỘNG QUA CÁC THỜI KỲ

 • Năm 1999 – 2004: GS.TS. Lê Thế Thự
 • Năm 2005 – 2009: GS.TS. Trương Phi Hùng 
 • Năm 2010 – 2015: GS. TS. Lê Hoàng Ninh
 • Năm 2016 – nay  : PGS.TS. Đỗ Văn Dũng

BỘ MÔN

Khoa có 10 bộ môn:

 • Dịch tễ học
 • Dân số học
 • Dinh dưỡng & Thực phẩm 
 • Giáo dục sức khỏe & Tâm lý Y học
 • Kinh tế Y tế 
 • Thống kê y học – Tin học
 • Sức khỏe môi trường 
 • Sức khỏe Cộng đồng 
 • Tổ chức – Quản lý Y tế
 • Y học dự phòng cơ sở. 

ĐÀO TẠO

Bậc Đại học

 • Cử nhân Y tế công cộng
 • Cử nhân Liên thông Xét nghiệm Y học dự phòng 
 • Cử nhân Dinh dưỡng 
 • Bác sĩ Y học dự phòng 
 • Giảng dạy các học phần Y tế công cộng cho các sinh viên chính quy của các khoa khác trong Đại học Y Dược TP. HCM

Bậc Sau đại học

 • Bác sĩ chuyên khoa cấp I: Y tế công cộng, Y học dự phòng, Dinh dưỡng, Dịch tễ học Thực địa
 • Bác sĩ chuyên khoa cấp II: Quản lý Y tế, Y tế công cộng
 • Thạc sĩ: Y tế công cộng, Y học dự phòng
 • Tiến sĩ: Dịch tễ học, Y tế công cộng

Các loại hình khác

Đào tạo ngắn hạn và đào tạo lại chuyên ngành Y tế công cộng, phương pháp nghiên cứu khoa học, chứng chỉ Quản lý bệnh viện, Quản lý chất lượng bệnh viện, Phương pháp nghiên cứu khoa học, Phân tích số liệu cơ bản, Phân tích số liệu nâng cao, Công tác xã hội trong bệnh viện, Tâm lý trị liệu, Dinh dưỡng – tiết chế.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Các hướng nghiên cứu chính: Đề xướng và đánh giá các chính sách y tế làm giảm gánh nặng bệnh tật, có hiệu quả kinh tế; Mô hình bệnh tật của các tỉnh phía Nam; Sức khỏe và tác động của môi trường lên sức khỏe; Chấn thương và tai nạn; Mô hình tổ chức hệ thống y tế; Đo lường chất lượng cuộc sống, thể lực thanh niên; Phát triển và ứng dụng hệ thống thông tin Y tế; Sức khỏe cộng đồng.

PHỤC VỤ CỘNG ĐỒNG

 • Tham gia các chương trình Y tế quốc gia
 • Tham gia khắc phục hậu quả thiên tai
 • Tư vấn về Y tế công cộng; Tâm lý trị liệu.

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 • Trưởng khoa: PGS.TS. Đỗ Văn Dũng
 • Phó Trưởng khoa: PGS.TS. Trần Thiện Thuần
 • Phó Trưởng khoa: TS. Tô Gia Kiên

LIÊN HỆ

 

Các khoa

Đại học Y Dược TP.HCM có 07 khoa

Clip giới thiệu Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm ATCS