KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Khoa Khoa học Cơ bản – Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh được thành lập năm 1994 có chức năng, nhiệm vụ quản lý đào tạo và giảng dạy các môn khoa học cơ bản cho sinh viên năm thứ nhất thuộc 6 khoa chuyên ngành. Ngoài ra, Khoa Khoa học Cơ bản còn quản lý đào tạo và giảng dạy: môn Toán, Lý luận chính trị, Ngoại ngữ, Tin học, Giáo dục Thể chất cho sinh viên từ năm thứ hai đến năm thứ sáu và giảng dạy Ngoại ngữ, Triết học, Tin học cho các đối tượng sau đại học: Bác sĩ nội trú, Chuyên khoa I, Cao học, Chuyên khoa 2 và Nghiên cứu sinh.  

TRƯỞNG KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN QUA CÁC THỜI KỲ

 • 1994 – 2005: NGƯT.PGS.TS. Nguyễn Hoàng Hà
 • 2005 – 2007: GS.TS. Trương Đình Kiệt (Phụ trách Khoa)
 • 2007 – 2011: ThS. Hoàng Đình Bình
 • 2011 – 2016: TS. Trần Đình Thanh
 • 2016 – 2022: TS. Trần Phiên
 • 2022 – nay: PGS.TS. Đặng Văn Hoài

BỘ MÔN

 • Toán 
 • Vật lý
 • Hóa học
 • Sinh học
 • Lý luận Chính trị
 • Ngoại ngữ
 • Giáo dục thể chất
 • Tin học. 
 • Giáo dục Quốc phòng (1994 - 2022)

VĂN PHÒNG KHOA

Gồm 03 tổ nghiệp vụ: Tổ Hành chính – Tổ chức, Tổ Quản lý Đào tạo, Tổ Hợp tác Quốc tế - Nghiên cứu Khoa học.

ĐƠN VỊ

Đơn Vị Đảm Bảo Chất Lượng Giáo Dục Khoa KHCB

ĐÀO TẠO 

Khoa có nhiệm vụ quản lý đào tạo và giảng dạy các học phần: Xác suất – Thống kê, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học, Lý luận Chính trị, Ngoại ngữ, Giáo dục Thể chất, cho tất cả sinh viên bao gồm nhiều đối tượng thuộc 6 khoa chuyên ngành bao gồm: Khoa Y (Bác sĩ đa khoa), Khoa Y học Cổ truyền (Bác sĩ Y Học Cổ truyền), Khoa Dược (Dược học), Khoa Răng Hàm Mặt (Bác sĩ Răng Hàm Mặt, Cử nhân Kỹ thuật Phục hình răng), Khoa Y tế công cộng (Bác sĩ Y học Dự phòng, Cử nhân Y tế Công cộng, Cử nhân Dinh Dưỡng), Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật Y học (Cử nhân Điều dưỡng, Cử nhân Phục hồi chức năng, Cử nhân  Kỹ thuật Xét nghiệm Y học, Cử nhân Kỹ thuật hình ảnh Y học, Cử nhân Hộ sinh, Cử nhân Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức).

 • Từ năm 1994 đến 2015, chương trình giảng dạy các môn khoa học cơ bản được thực hiện theo phương thức niên chế kết hợp học phần (ĐVHT).
 • Từ năm 2016, chương trình đào tạo được chuyển đổi theo học chế tín chỉ (riêng sinh viên Y, Răng Hàm Mặt giảng dạy theo module), chương trình đào tạo dựa trên chuẩn đầu ra, chuẩn năng lực chuyên ngành, phương pháp giảng dạy tích hợp, lồng ghép. Các Bộ môn Ngoại ngữ, Tin học và Tổ Triết học của Bộ môn Lý luận Chính trị còn tham gia giảng dạy cho các đối tượng Sau đại học.

Theo định hướng phát triển của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Khoa KHCB còn được giao nhiệm vụ mở mã ngành mới bao gồm Vật lý Y khoa.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Khoa Khoa học Cơ bản luôn đặt nhiệm vụ nghiên cứu khoa học là một trong hai nhiệm vụ trọng tâm. Các lĩnh vực nghiên cứu gồm: nghiên cứu cơ bản và cơ sở, nghiên cứu ứng dụng và triển khai kỹ thuật mới, nghiên cứu khoa học giáo dục.

Các đề tài nghiên cứu khoa học tập trung vào các mảng, chủ yếu như: chiết xuất phân lập, xác định cấu trúc các hợp chất có nguồn gốc tự nhiên, tổng hợp hoá học cấu trúc phân tử tương tự cấu trúc hợp chất tự nhiên có tiềm năng hoạt tính sinh học; Nghiên cứu hạt nano từ có ứng dụng trong sinh học phân tử, nghiên cứu di truyền học; Giải pháp phần mềm ứng dụng trong giảng dạy, đào tạo, quản lý; ứng dụng toán học trong nghiên cứu khoa học sức khỏe; Nghiên cứu phương pháp giảng dạy ngoại ngữ chuyên ngành y học; Nghiên cứu khoa học xã hội, Nghiên cứu Khoa học giáo dục. 

Từ khi Khoa thành lập năm 1994 đến nay, số lượng đề tài NCKH cấp cơ sở của Khoa trung bình là 10 đề tài/năm. Các đề tài nghiên cứu của Khoa KHCB được thực hiện chủ yếu tại ĐHYD Tp.HCM và các Trường Đại học tại Việt Nam, một số đề tài được thực hiện kết hợp với các Trường Đại học ở một số nước như Anh, Úc, Áo, Đan Mạch, Pháp. 

Số lượng bài báo trong nước là 8 bài báo/năm và Quốc tế là 4 bài báo/năm.

ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

Công tác đảm bảo chất lượng giáo dục luôn được Khoa Khoa học Cơ bản quan tâm và chú trọng nhằm:

 • Đảm bảo chất lượng bên trong tại khoa KHCB
 • Hỗ trợ kiểm định chất lượng chương trình đào tạo của các khoa chuyên ngành theo bộ tiêu chuẩn MOET và AUN – QA.
 • Hỗ trợ kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

Khoa cử giảng viên tham gia công tác Kiểm định viên và Đoàn đánh giá ngoài cấp cơ sở và cấp chương trình đào tạo.

Với những nguồn lực về cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, viên chức được đào tạo chính quy và sự quan tâm của lãnh đạo các đơn vị Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, Khoa KHCB sẽ phát triển vững mạnh, bền vững, xứng đáng vai trò giáo dục, đào tạo kiến thức, kỹ năng, tự chủ, trách nhiệm cho sinh viên về lĩnh vực KHCB, thực hiện sứ mạng phục vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, NCKH góp phần bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân.

SỨ MẠNG – TẦM NHÌN – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Khoa KHCB thực hiện theo sứ mạng – tầm nhìn – giá trị cốt lõi của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

 • Sứ mạng

Đào tạo nguồn nhân lực y tế chất lượng cao; nghiên cứu khoa học, ứng dụng và chuyển giao công nghệ tiên tiến đóng góp hiệu quả vào sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.

 • Tầm nhìn

Phát triển thành đại học khoa học sức khỏe hàng đầu Việt Nam, ngang tầm các đại học trong khu vực.

 • Giá trị cốt lõi

Chuyên nghiệp – Chất lượng –  Năng động – Sáng tạo

CƠ CẤU TỔ CHỨC

BAN CHỦ NHIỆM KHOA

 • Trưởng Khoa: PGS.TS. Đặng Văn Hoài
 • Phó Trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Thanh Phong

 

Trưởng Khoa: PGS.TS. Đặng Văn Hoài
Phó Trưởng Khoa: ThS. Nguyễn Thanh Phong

 

TỔ CHỨC ĐẢNG – ĐOÀN THỂ

Đảng bộ 

Khoa Khoa Học Cơ Bản được thành lập năm 1994. Quá trình xây dựng, trưởng thành và phát triển của Khoa luôn có sự lãnh đạo của Đảng uỷ Đại học Y-Dược Thành phố HCM.

Hiện nay, Đảng bộ Bộ bộ phận Khoa KHCB gồm 4 chi bộ trực thuộc, số đảng viên được phân bổ sinh hoạt, công tác ở tất cả các Bộ môn, Văn phòng, Đơn vị của Khoa, gồm:

1. Chi bộ Văn phòng: Văn phòng.

2. Chi bộ Khoa Học Tự Nhiên: Bộ môn Toán, Hóa học, Sinh học.

3. Chi bộ Khoa Học Tự Nhiên 1: Bộ môn Ngoại ngữ, Tin học, Vật lý

4. Chi bộ Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn: Bộ môn Lý luận Chính trị, Giáo dục Thể chất.

Công đoàn

Công đoàn bộ phận Khoa KHCB ra đời từ những ngày đầu Khoa được thành lập. Từ đó đến nay đã gần 30 năm, Công đoàn luôn gắn bó và góp phần tích cực vào sự phát triển của Khoa. Cùng với sự phát triển của Khoa, đến nay Công đoàn bộ phận Khoa KHCB đã từng bước lớn mạnh với một số kết quả hoạt động nhất định, đóng góp đáng kể cho phong trào thi đua chung của Khoa, của Nhà trường và được Công đoàn cơ sở ĐHYD TP.HCM đánh giá là một trong các Công đoàn bộ phận xuất sắc vững mạnh trong hoạt động Công đoàn.

Hiện nay, Công đoàn Khoa Khoa học Cơ Bản là Công đoàn bộ phận trực thuộc Công đoàn cơ sở Đại học Y Dược TP.HCM, hoạt động tuân theo điều lệ của Công đoàn Việt Nam. Công đoàn Khoa hiện có hơn 80 đoàn viên công đoàn sinh hoạt tại 9 Tổ công đoàn trực thuộc.

Phương châm hành động của Công đoàn Khoa KHCB nhiệm kỳ 2023 - 2028 là: “ĐỔI MỚI - DÂN CHỦ - ĐOÀN KẾT - TRÁCH NHIỆM” nhằm đạt được mục tiêu cuối cùng là đem lại lợi ích thiết thực cho toàn thể công chức, viên chức, người lao động của Khoa.

VĂN PHÒNG KHOA

Văn phòng Khoa Khoa học Cơ bản được thành lập theo Quyết định số 66/QĐ-ĐHYD do PGS.TS. Trần Diệp Tuấn – Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phồ Hồ Chí Minh ký ngày 08 tháng 01 năm 2019  với chức năng và nhiệm vụ như sau: 

1. Giúp lãnh đạo Khoa trong quản lý, điều hành các hoạt động trong công tác quản lý của Khoa, gồm các nhiệm vụ sau:

+ Quản lý hành chính: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định chung của Văn phòng khoa. Phối hợp với Phòng Hành chính tổng hợp để thực hiện các công tác hành chính, tổng hợp;

+ Quản lý nhân sự: quản lý viên chức, người lao động trong Khoa, đề xuất, lập kế hoạch tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động; phối hợp với Phòng Tô chức Cán bộ thực hiện các thủ tục, chế độ chính sách, theo dõi, quản lý, đánh giá, thi đua, khen thưởng và các công tác khác liên quan đến nhân sự theo đúng quy trình, quy định;

+ Quản lý công tác đào tạo: quản lý công tác đào tạo đại học, sau đại học; thực hiện chế độ báo cáo, phối hợp với phòng Đào tạo đại học và phòng Đào tạo sau đại học trong việc thực hiện đầy đủ các quy chế đào tạo, công tác tuyển sinh, tốt nghiệp;

+ Quản lý học viên, sinh viên: theo dõi, hỗ trợ học viên, sinh viên trong học tập và sinh hoạt;

+ Quản lý cơ sở vật chất: quản lý hồ sơ tài sản thuộc quyền quản lý của Khoa; nhập, theo dõi, cập nhật và thanh lý tài sản theo đúng quy định; đề xuất lập kế hoạch, hồ sơ đề nghị phát triển cơ sở vật chất, cải tạo, sửa chữa, bảo trì và mua sắm tài sản theo quy định; phối hợp với Phòng Quản trị giáo tài và các đơn vị xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư, đảm bảo hoạt động của Khoa;

 + Quản lý công tác nghiên cứu khoa học: theo dõi quản lý tiến độ và hỗ trợ việc thực hiện các đề tài nghiên cứu do Khoa quản lý; quản lý, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ;

+ Đảm bảo an ninh trật tự: tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn lao động, bảo quản tài sản và vệ sinh, môi trường trong Khoa;

+ Thực hiện chê độ báo cáo, thỉnh thị với Ban Chủ nhiệm Khoa; thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch do Ban Chủ nhiệm Khoa giao.

2. Văn phòng Khoa có 03 tổ nghiệp vụ:

+ Tổ Hành chính - Tổ chức:

 • Phụ trách công tác hành chính, đảm bảo trao đổi thông tin, công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo an ninh trật tự trong Khoa;
 • Phụ trách công tác quản lý tài sản; mua sắm, bảo dưỡng, sửa chữa cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư tiêu hao; an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, vệ sinh và cảnh quan chung;

+ Tổ Quản lý đào tạo: Phụ trách công tác quản lý đảo tạo (đại học và sau đại học);

+ Tổ Hợp tác quốc tế - Nghiên cứu khoa học: Phụ trách công tác đối ngoại, hợp tác quôc tế; quản lý các đề tài, dự án, công trình nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ.

ĐƠN VỊ ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC KHOA KHCB

 • Giới thiệu

Đáp ứng nhu cầu phát triển chung của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm triển khai các hoạt động nghiệp vụ duy trì đảm bảo chất lượng giáo dục, đồng thời thực hiện công tác đảm bảo chất lượng trong quản lý đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo của khoa, Đơn vị Đảm bảo chất lượng Giáo dục Khoa Khoa Học Cơ Bản ra đời (ngày 20 tháng 8 năm 2014) theo chủ trương và quy hoạch chung của Đại học Y Dược TP. HCM.

Hiện nay Đơn vị gồm 06 thành viên kiêm nhiệm, trong đó có 01 kiểm định viên. 

 • Nhân sự

 • Mục tiêu
 • Thực hiện quy trình PDCA các hoạt động liên quan đến đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD) và tự đánh giá nhằm duy trì và nâng cao chất lượng đào tạo của khoa KHCB.
 • Phối hợp các đơn vị ngoài thực hiện cải tiến đảm bảo chất lượng CSGD và CTĐT.
 • Nâng cao chất lượng giảng dạy và học nhằm đảm bảo người học đạt kết quả học tập mong đợi theo sứ mạng, tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Hình thành văn hóa ĐBCLGD trong từng viên chức khoa KHCB.
 • Chức năng
 • Tham mưu và đề xuất cho Ban Chủ nhiệm khoa các giải pháp về công tác ĐBCLGD bên trong.
 • Phối hợp với Phòng ĐBCLGD&KT và các đơn vị ĐBCLGD thuộc các khoa khác triển khai và duy trì các hoạt động ĐBCLGD tại khoa KHCB và trường.
 • Nhiệm vụ

Đảm bảo chất lượng giáo dục bên trong

- Phổ biến, điều phối, hỗ trợ, giám sát tổ chức triển khai thực hiện hoạt động bảo đảm chất lượng theo kế hoạch của phòng ĐBCLGD&KT.

- Đảm bảo các hoạt động giảng dạy, nghiệm thu đề tài NCKH, thẩm định giáo trình, chương trình giảng dạy đúng theo qui trình chuẩn SOP.

- Thực hiện khảo sát các bên liên quan (người học và giảng viên) và hướng dẫn các bộ môn xây dựng kế hoạch cải tiến nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy.

- Tổ chức và triển khai các kì tập huấn ĐBCL cho viên chức.

Tham gia kiểm định chất lượng chương trình đào tạo

- Hỗ trợ các khoa chuyên ngành hoàn thành báo cáo tự đánh giá CTĐT theo tiêu chuẩn của AUN-QA và Bộ GD&ĐT.

- Hỗ trợ công tác kiểm định chất lượng CTĐT của khoa chuyên ngành theo chuẩn AUN-QA (version 4.0).

Tham gia kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học

- Thực hiện lưu minh chứng từng năm học theo Bộ tiêu chuẩn kiểm định cấp
Cơ sở giáo dục (25 tiêu chuẩn, 111 tiêu chí) của Bộ GD-ĐT trên phần mềm online và bản giấy, nhằm phục vụ công tác kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học.

- Phối hợp Phòng Đảm bảo Chất lượng Giáo dục và Khảo thí triển khai hoạt động tự đánh giá chu kỳ 1 (2012-2017) và chu kỳ 2 (2017 – 2022).

LIÊN HỆ

Các khoa

Đại học Y Dược TP. HCM có 07 khoa

Clip giới thiệu Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Video giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu Đại học Y Dược TPHCM