KHOA DƯỢC

Lịch sử hình thành

Khoa Dược Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh có lịch sử từ năm 1947.

Tháng 9 năm 1947, sau ngày Pháp tái chiếm Việt Nam, toàn quốc kháng chiến, Y Dược Đại học Đường Sài Gòn do Giáo sư Massias (người Pháp) làm Khoa Trưởng.

Sau Hiệp định Geneve 1954, chi nhánh này trở thành Y Dược Đại học Đường Sài Gòn, Hiệu trưởng là Giáo sư Trần Quang Đệ, trụ sở tại số 27 đường Trần Quý Cáp (nay là Bảo tàng chứng tích chiến tranh, đường Võ Văn Tần, Quận 1, TPHCM).

Do sự phát triển qui mô đào tạo, tháng 8 năm 1961 bộ phận đào tạo Dược tách khỏi Y Dược Đại học Đường Sài Gòn để thành lập trường đại học là Dược Khoa Đại học Đường Sài Gòn, trực thuộc Viện đại học Sài Gòn, có trụ sở tại số 169 đường Công Lý (nay là Nhà Thiếu nhi TP. Hồ Chí Minh, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 3, TPHCM). Hiệu trưởng đầu tiên của Dược Khoa Đại học Đường Sài  Gòn là Giáo sư Trương Văn Chôm. Từ tháng 12 năm 1963, GS. Nguyễn Vĩnh Niên được bổ nhiệm làm Khoa Trưởng và đảm nhận nhiệm vụ đến tháng 4 năm 1975.

Tháng 4 năm 1964. trụ sở Dược Khoa Đại học Đường Sài Gòn được dời về Thành Cộng hoà số 41 Cường Để và duy trì đến hiện nay là 41 Đinh Tiên Hoàng, Quận 1, TPHCM.

Do đầu năm 1975, GS. Nguyễn Vĩnh Niên được đề bạt và bổ nhiệm làm Viện trưởng Viện Đại học Sài Gòn. Ngày 04 tháng 4 năm 1975, Hội đồng khoa đã đề cử GS. Tô Đồng thay thế làm Khoa trưởng Dược Khoa Đại học Đường Sài Gòn. Thời điểm này, trong bối cảnh hoang mang do chiến sự, GS. Tô Đồng đã không thực sự điều hành nhà trường. Ngày 30 tháng 4 năm 1975, Sài Gòn và Miền Nam được hoàn toàn giải phóng. Trong niềm phấn khởi chung của cả nước, đội tự vệ sinh viên dược khoa nhanh chóng được thành lập và đã phối hợp với một số giáo sư yêu nước quản lý nhà trường, bảo quản tốt các tài sản phương tiện giảng dạy. Ngày 07 tháng 5 năm 1975, tổ quân quản gồm DS. Bùi Quang Tùng, DS. Nguyễn Khang và DS. Hoàng Ân đã tiếp quản trường Đại học Dược Khoa Sài  Gòn. Từ ngày 12 tháng 5 năm 1975, tổ quân quản được tăng cường thêm DS. Nguyễn Kim Hùng và DS. Nguyễn Văn Thớ.

Ngày 12 tháng 6 năm 1975, năm học 1974-1975 của trường Đại học Dược Khoa Sài Gòn trực thuộc Bộ Y Tế - Xã Hội và Thương Binh – Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam được tái giảng. Tháng 9 năm 1975, Bộ ra quyết định bổ nhiệm Ban phụ trách trường Đại học Dược Khoa Sài Gòn gồm DS. Nguyễn Kim Hùng (trưởng ban) và TS. Võ Phi Hùng, nguyên phó khoa trưởng trường Đại học Dược Khoa Sài Gòn cũ làm phó ban.

Ngày 25 tháng 12 năm 1975, chính phủ cách mạng lâm thời miền Nam Việt Nam quyết định chuyển Viện Bào Chế Thái Vân cho trường Đại học Dược Khoa Sài  Gòn để thành lập Xưởng trường. Đầu năm 1976, ban phụ trách Xưởng trường được thành lập.

Ngày 08 tháng 3 năm 1976, Bộ Trưởng Bộ Y Tế - Xã Hội và Thương Binh ký quyết định số 191/YTXHTB/HL bàn giao trường Đại học Dược Khoa Sài Gòn cho Bộ Giáo Dục và Thanh Niên.

Sau hội nghị hiệp thương thống nhất đất nước, Thành phố Sài Gòn chính thức mang tên Bác-Thành phố Hồ Chí Minh. Để giải quyết các vấn đề về lãnh đạo và tổ chức, ngày 27 tháng 10 năm 1976, Thủ tướng Phạm Văn Đồng ký quyết định thành lập trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh trên cơ sở sáp nhập 3 trường là Y khoa Đại học đường Sài Gòn, Nha khoa Đại học đường Sài Gòn và Dược khoa Đại học đường Sài Gòn, các trường trở thành Khoa Y, Khoa Răng hàm mặt và Khoa Dược.

Ngày 18 tháng 01 năm 1977, Bộ Y tế ra Quyết định số 85/BYT-QĐ quy định tổ chức, chức năng, nhiệm vụ của Đại học Y Dược TP.HCM và bổ nhiệm Giáo sư Trương Công Trung làm Hiệu trưởng, Giáo sư Võ Thế Quang làm Phó Hiệu trưởng, DS. Nguyễn Kim Hùng (nay là Giáo sư) làm Phó Hiệu trưởng, kiêm nhiệm Khoa Trưởng Khoa Dược. Tháng 9 năm 1977 tổ chức lễ khai giảng năm học đầu tiên của Trường Đại học Y Dược mới thành lập.

Năm 1990, DS. Vũ Khánh (nay là Phó Giáo sư) được bổ nhiệm làm Khoa Trưởng Khoa Dược và từ năm 1992 đồng thời được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược TP.HCM.

Từ năm 1999, TS. Lê Quan Nghiệm (nay là Giáo sư) được bổ nhiệm làm Khoa Trưởng Khoa Dược và từ năm 2004 đồng thời được bổ nhiệm làm Phó Hiệu trưởng Đại học Y Dược TP.HCM.

Theo nghị định 49/2003/NĐ-CP, ngày 15 tháng 5 năm 2003, trường Đại học Y Dược TP.HCM được đổi thành Đại học Y Dược TP.HCM, chuẩn bị đề án phát triển thành đại học y dược trọng điểm vùng và các khoa phát triển thành các trường thành viên, như vậy Khoa Dược dự kiến trở thành Trường Đại Học Dược TP. Hồ Chí Minh.

Mặc dù có nhiều thay đổi về tổ chức trong lịch sử phát triển, Khoa Dược - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh là đơn vị duy nhất đào tạo Dược sĩ đại học tại miền Nam cho đến năm 2003 - năm thành lập trường đại học Y Dược Cần thơ, do đó Khoa Dược đã là mái trường chung của hàng chục ngàn dược sĩ. Hiện nay, cùng với trường đại học Dược Hà nội, Khoa Dược - Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh là một trong hai trường đào tạo chuyên ngành Dược lớn nhất Việt Nam.

Sứ mạng - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi

Sứ mạng: Khoa Dược - Đại học Y Dược TP. HCM là trung tâm đào tạo nhân lực, nghiên cứu khoa học, phát triển và áp dụng các kỹ thuật tiên tiến trong lĩnh vực dược, đóng góp vào sự nghiệp chăm sóc sức khoẻ nhân dân, góp phần nâng cao vị thế nền dược học Việt Nam.

Tầm nhìn: Phát triển thành đại học khoa học sức khỏe hàng đầu Việt Nam, ngang tầm các đại học trong khu vực.

Giá trị cốt lõi: Chuyên nghiệp – Chất lượng – Năng động – Sáng tạo

Cơ cấu tổ chức

Ban chủ nhiệm

GS. TS. Trần Thành Đạo                    Trưởng Khoa

GS. TS. Nguyễn Đức Tuấn                Phó Trưởng Khoa

PGS. TS. Nguyễn Thiện Hải             Phó Trưởng Khoa

Tổ chức Đảng - Đoàn thể

 • Đảng bộ
 • Công đoàn

Công đoàn Bộ phận Khoa Dược trực thuộc Công đoàn Cơ sở Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh hiện có 165 công đoàn viên thuộc 17 tổ Công đoàn bộ môn, ban, đơn vị, gồm có: Bộ môn Bào chế, Bộ môn Công nghệ thông tin Dược, Bộ môn Công nghiệp Dược, Bộ môn Dược liệu, Bộ môn Dược lý, Bộ môn Dược lâm sàng, Bộ môn Phân tích – Kiểm nghiệm, Bộ môn Hóa dược, Bộ môn Hóa hữu cơ, Bộ môn Hóa lý, Bộ môn Hóa sinh, Bộ môn Quản lý dược, Bộ môn Thực vật, Bộ môn Vi ký sinh, văn phòng Khoa 1, Văn phòng Khoa 2, Sapharcen.

Công đoàn Bộ phận Khoa Dược được hình thành từ năm 1976 ngay sau khi Trường Đại học Y Dược Tp Hồ Chí Minh được thành lập trên cơ sở sáp nhập ba trường: Đại học Y Khoa, Đại học Dược Khoa, Đại học Nha Khoa Sài Gòn. Người đứng đầu Ban chấp hành Công đoàn thời kỳ mới thành lập gọi là Thư ký Công đoàn, đến năm 1988 đổi thành Chủ tịch Công đoàn cho đến ngày nay.

Các chủ tịch Công đoàn qua các thời kỳ:

 • 1976 -1977: KS. Nguyễn Thị Huỳnh Mai (Thư ký Công đoàn đầu tiên năm 1976 với 8 công đoàn viên)
 • 1978 - 1979: KS. Huỳnh Văn Hóa
 • 1980 - 1981: DS. Đinh Lê Hoa
 • 1982 - 1987: DS. Nguyễn Thị Kim Dung
 • 1988 - 1995: KS. Phùng Thị Sinh
 • 1995 - 2002: PGS.TS Nguyễn Văn Thanh
 • 2002 - 2012: PGS.TS Đỗ Minh Quang
 • 2012 - 2017: PGS.TS Trương Thị Đẹp
 • 2017 - 2022: PGS.TS Trương Ngọc Tuyền

Ban Chấp hành Công đoàn nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 7 thành viên:

 • Nguyễn Thụy Việt Phương – Chủ tịch
 • Trần Thị Vân Anh – Phó chủ tịch
 • Phạm Thị Phương Tuyền - Ủy viên
 • Nguyễn Thành Huế - Ủy viên
 • Nguyễn Vũ Giang Bắc - Ủy viên
 • Mai Huỳnh Như - Ủy viên
 • Tạ Quang Vượng - Ủy viên

Ban chấp hành công đoàn 2023-2028 cùng Ban Chủ nhiệm Khoa Dược

Từ ngày thành lập đến nay, Công đoàn Khoa Dược đã không ngừng phát triển và lớn mạnh, luôn thể hiện vai trò là một tổ chức đoàn thể quan trọng của Khoa. Công đoàn Khoa Dược thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên và người lao động; hỗ trợ chính quyền trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho đoàn viên và người lao động, tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định, xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ; thực hiện tuyên truyền đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước.

Trong từng thời kỳ, từng giai đoạn, Ban chấp hành Công đoàn Khoa Dược luôn nhận được sự quan tâm sâu sắc, sự chỉ đạo và hỗ trợ của Đảng ủy và Ban chủ nhiệm Khoa Dược. Để thực hiện tốt chức năng của một tổ chức quần chúng và nhằm để hoạt động công đoàn thực sự đi vào chất lượng và có chiều sâu, phù hợp với đoàn viên trong Khoa, Ban chấp hành Công đoàn Khoa luôn xây dựng và đề ra những chương trình hoạt động. mục tiêu cụ thể trong phối hợp chặt chẻ, gắn bó với chuyên môn để vận động tuyên truyền, hướng dẫn và tổ chức cho đoàn viên tham gia thực hiện nhằm hoàn thành nhiệm vụ chính trị của nhà trường và của Khoa.

Công đoàn Bộ phận Khoa Dược duy trì các hoạt động thường niên và tổ chức các hoạt động thi đua phong phú, đa dạng thu hút được sự quan tâm và tham gia của các Công đoàn viên, qua đó tạo không khí vui tươi, ấm áp gắn kết mọi người, tạo môi trường làm việc hiệu quả, đoàn kết. Thành tích nổi bật của Công đoàn trong những năm qua là đã chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ thể, tổ chức các phong trào hoạt động, thi đua phù hợp để hỗ trợ chính quyền trong việc chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho viên chức và người lao động trong khoa, tạo sự gắn kết và tinh thần phấn khởi cho tất cả các đoàn viên trong Khoa. Các chương trình hoạt động tổ chức mừng các ngày kỷ niệm trong năm đã thu hút được tất cả các đoàn viên trong Khoa tham gia với nhiều kỷ niệm đẹp và ấn tượng khó quên như sau:

 • Tổ chức các hoạt động mừng Xuân: trang trí tết, các trò chơi dân gian tập thể và cá nhân, thi viết lời chúc tết, tổ chức gian hàng tết, thi chưng mâm ngũ quả,..
 • Tổ chức lễ kỷ niệm Mừng ngày Quốc tế phụ nữ 8/3: thi nấu ăn, thi trang phục các vùng miền, thi tài năng,..
 • Phối hợp cùng chính quyền tổ chức cuộc thi văn nghệ kỷ niệm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước 30/4.
 • Tổ chức hoạt động vui chơi cho con em của các đoàn viên nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.
 • Tổ chức họp mặt và thi tìm hiểu kiến thức về Công đoàn Việt Nam và lịch sử Công đoàn Khoa Dược nhân ngày thành lập công đoàn 28/7.
 • Du lịch nghỉ dưỡng, hội thao 20/11,...

Hội thi Mâm ngũ quả ngày Tết

Tổ chức lễ kỷ niệm 8/3

Bên cạnh đó, Công đoàn Khoa Dược cũng là cầu nối tổ chức các chương trình thiện nguyện, hiến máu nhân đạo …. hỗ trợ các công đoàn viên thực hiện trách nhiệm phục vụ cộng đồng. Các chương trình thiện nguyện như khám và phát thuốc, thăm các bệnh nhân ung thư, bệnh nhi khó khăn,... tại các quận huyện của TP. Hồ Chí Minh và nhiều tỉnh khó khăn trong cả nước với sự tham gia, đóng góp của tất cả các đoàn viên trong Khoa.

Hiến máu nhân đạo

Qua nhiều năm, Công đoàn Khoa Dược đã đạt được nhiều thành tích, là lực lượng nồng cốt thúc đẩy hoàn thành các chỉ tiêu giảng dạy và nghiên cứu khoa học góp phần vào sự ổn định và phát triển của Khoa Dược và Đại Học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.

 • Đoàn Thanh niên

Đoàn Thanh Niên Khoa Dược là tổ chức tổ chức chính trị - xã hội có nhiệm vụ định hướng, lãnh đạo hoạt động thanh niên và sinh viên tại khoa. Tổ chức Đoàn đóng vai trò chỉ đạo, định hướng hoạt động Hội sinh viên Khoa và các chi Đoàn.

Để phát triển hoạt động sinh viên gắn liền với chuyên môn, nghiệp vụ ngành nghề, Ban Chấp Hành Đoàn Khoa trực tiếp cố vấn, điều phối các hoạt động của Câu lạc bộ Công Tác Xã Hội, Câu lạc bộ Quan Hệ Quốc Tế, Câu lạc bộ Học Thuật, Câu lạc bộ truyền thông, nhiếp ảnh (Pharmazone).

Hằng năm, Đoàn Thanh Niên Khoa Dược tổ chức các hoạt động tiêu biểu nhằm phát triển kỹ năng thực hành xã hội toàn diện cho sinh viên, trong đó có thể kể đến các chiến dịch tình nguyện lớn Xuân Phương Xa, Về Nguồn, Hội trại Dược khoa; đêm nhạc hội gây quỹ từ thiện Để gió cuốn đi, cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học Đi Tìm Thần Dược, học bổng nghiên cứu mùa hè.

Trong xu thế toàn cầu hoá, Đoàn Thanh niên thường xuyên tham gia đón tiếp các đoàn sinh viên quốc tế đến tham quan và trao đổi tại khoa Dược, phát động các phong trào trao đổi sinh viên, hội nhập với cộng đồng sinh viên quốc tế thông qua hoạt động của CLB PIRC.

Đoàn khoa cũng thúc đẩy kỹ năng nghiên cứu khoa học dành cho sinh viên và đã có những cá nhân, tập thể giành giải cao trong cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp thành phố Eureka.

Nhờ sự động viên và chỉ đạo sâu sát từ Ban chủ nhiệm Khoa, Đoàn thanh niên đã từng bước đổi mới về hoạt động, xây dựng nhân sự Ban chấp hành Đoàn xứng đáng với tinh thần nồng cốt, tiên phong của người thủ lĩnh thanh niên.

 • Hội sinh viên

Hội Sinh viên Khoa Dược đóng vai trò điều phối các hoạt động sinh viên tại khoa, phụ trách quản lý hoạt động của chi hội sinh viên các lớp và 5 câu lạc bộ Câu lạc bộ Kỹ Năng, Câu lạc bộ Văn Thể Mỹ, Câu lạc bộ Tiếng Anh Khoa Dược (PEC), Câu lạc bộ Hỗ trợ sinh viên và Nhóm giao tiếp Tiếng Anh khoa Dược (ECG), Câu lạc bộ Thể thao.

Hội Sinh viên tập hợp rộng rãi mọi sinh viên với mục tiêu: Đoàn kết, khuyến khích, giúp đỡ hội viên, sinh viên trong học tập và rèn luyện, hoàn thành nhiệm cụ của người sinh viên, góp phần vào sự phát triển phong trào sinh viên toàn trường.

Hoạt động tiêu biểu của Hội sinh viên Khoa Dược có thể kể đến:

- Chuỗi các hoạt động chào đón Tân sinh viên: Lễ Kết Nghĩa, Ngày hội Tân Sinh viên, ngoài ra còn có gian hàng từ thiện Old but Gold được xây dựng với mục đích kết nối sinh viên giữa các khối lớp.

- Đêm nhạc gây quỹ Để Gió Cuốn Đi, một nhịp cầu gắn kết yêu thương, sẻ chia với những mảnh đời bất hạnh, giúp các bạn sinh viên trưởng thành hơn với những trải nghiệm thật đặc biệt.

- Quản lý trang thông tin Tuổi Trẻ Dược Khoa, liên tục cập nhật các thông tin hữu ích và tin tức hoạt động ngoại khoá đến sinh viên. Hội Sinh viên Khoa Dược định hướng xây dựng tổ chức Hội ngày một vững mạnh, đổi mới các phong trào, với nội dung phong phú, phù hợp với nhu cầu và lợi ích thiết thực của sinh viên.

 • Văn phòng khoa

Lịch sử hình thành

Văn phòng Khoa Dược là đơn vị thuộc Khoa Dược được thành lập theo Quyết định số 60/QĐ-ĐHYD ngày 08/01/2019 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, có chức năng tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo khoa trong việc quản lý toàn diện và tổ chức thực hiện các hoạt động của khoa cũng như thực hiện chế độ báo cáo, phối hợp công tác giữa các tổ chuyên môn với các phòng chức năng của Nhà trường.

Chức năng

 • Tham mưu, giúp việc cho lãnh đạo Khoa trong việc quản lý toàn diện và tổ chức thực hiện các hoạt động của khoa.
 • Thực hiện chế độ báo cáo và phối hợp công tác giữa các tổ chuyên môn với các phòng chức năng của nhà trường.

Nhiệm vụ

Văn phòng Khoa có nhiệm vụ giúp lãnh đạo Khoa trong quản lý, điều hành các hoạt động hành chính của khoa, bao gồm các nhiệm vụ chính sau:

1. Quản lỷ hành chính, triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo quy định chung của Văn phòng Khoa; tổng hợp, báo cáo và trao đổi thông tin (nhận, gửi và lưu trữ các loại công văn, báo cáo, quản lý website, cập nhật các hoạt động của khoa, các thông tin, thông báo, biểu mẫu, quy định, quy trình...) trong nội bộ khoa, trường và với các đơn vị, cá nhân liên quan ngoài trường. Phối họp với Phòng Hành chính Tổng họp để thực hiện các nội dung, chương trình về cải cách hành chính, văn thư lưu trữ...; tiếp đón khách, hướng dẫn và thực hiện các thủ tục hành chính theo quy định; tiếp nhận công văn giấy tờ trình Ban Chủ nhiệm Khoa; tổ chức thực hiện các sự kiện trong khoa.

2. Thực hiện chế độ báo cáo, thỉnh thị với Ban Chủ nhiệm Khoa; thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch do Ban Chủ nhiệm Khoa giao;

3. Quản lý nhân sự: quản lý viên chức, ngưòi lao động trong đon vị về mặt số lượng và chất lượng, đề xuất, lập kế hoạch cho công tác tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng viên chức, người lao động; phối họp với Phòng Tổ chức cán bộ thực hiện các thú tục liên quan đến công tác nhân sự (tuyển dụng, đánh giá tập sự, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, hưu trí, nghỉ việc, cử đi học và kết thúc học tập bồi dưỡng...); theo dõi và quản lý ngày công, việc thực hiện các chế độ chính sách đối với viên chức, người lao động (lương, phụ cấp, nghỉ phép, nghỉ bệnh, hộ sản, nghỉ hưu...); quản lý công tác đánh giá (khen thưởng, kỷ luật...) tập thể, viên chức và người lao động theo đúng quy trình đã qui định để trình nhà trường xem xét, giải quyết; thường xuyên nắm tình hình và kịp thời báo cáo những diễn biến trong viên chức, người lao động, học viên, sinh viên về các mặt theo quy định.

4. Kế hoạch tài chính: tham mưu cho lãnh đạo Khoa trong công tác kế hoạch tài chính; xây dựng, quản lý kế hoạch, đảm bảo sử dụng tài chính và các lĩnh vực có liên quan đến công tác kế hoạch tài chính đúng theo quy định.

5. Quản lỷ công tác đào tạo: quản lý công tác đào tạo đại học, sau đại học, đào tạo ngắn hạn, đào tạo liên tục của Khoa về chương trình đào tạo, kế hoạch và khối lượng giảng dạy; phối hợp với các bộ môn trong tổ chức giảng dạy và đánh giá kết quả học tập; tham mưu và đề xuất cho Ban Chủ nhiệm Khoa các vấn đề trong quản lý và đổi mới công tác đào tạo...; thực hiện chế độ báo cáo, phối họp với Phòng Đào tạo đại học và Phòng đào tạo Sau đại học trong việc thực hiện đầy đủ các quy chế đào tạo, công tác tuyển sinh, tốt nghiệp.

6. Quản lý học viên, sinh viên: theo dõi, hỗ trợ học viên, sinh viên trong học tập và sinh hoạt; đề xuất hình thức khen thưởng, kỷ luật, học bổng và hỗ trợ khó khăn cho học viên, sinh viên; thực hiện đánh giá kết quả rèn luyện của học viên, sinh viên theo quy định; quản lý, đánh giá công tác giáo viên chủ nhiệm/cố vấn học tập; phối họp với Phòng Công tác chính trị và Quản lý HSSV trong quản lý và đảm bảo quyền lợi trong học tập của học viên, sinh viên.

7. Quản lý cơ sở vật chất: quản lý hồ sơ các tài sản thuộc quyền quản lý của khoa; đảm bảo việc nhập, theo dõi, cập nhật và thanh lý tài sản theo đúng quy định của pháp luật và của nhà trường; theo dõi, đề xuất và lập các kế hoạch, hồ sơ đề nghị cải tạo, sửa chữa, bảo trì và mua sắm tài sản theo quy định; phối họp với Phòng Quản trị giáo tài và các bộ môn xây dựng kế hoạch mua sắm vật tư tiêu hao, đảm bảo hoạt động giảng dạy và các hoạt động chung của khoa; tham mưu cho Ban Chủ nhiệm Khoa xây dựng kế hoạch phát triển cơ sở vật chất của khoa.

8. Quản lỷ công tác nghiên cứu khoa học: theo dõi quản lý tiến độ và hỗ trợ việc thực hiện các đề tài nghiên cứu do khoa quản lý; tham vấn và đề xuất cho Ban Chủ nhiệm Khoa những vấn đề liên quan tới quản lý, phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ; hỗ trợ khoa và các cán bộ nghiên cứu trong tìm kiếm các chương trình, dự án, đề tài nghiên cứu, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, công bố các kết quả nghiên cứu; phối họp với Phòng Khoa học và Công nghệ tổ chức thực hiện việc đăng ký, xét duyệt và nghiệm thu các đề tài khoa học - công nghệ do viên chức, học viên, sinh viên của nhà trường chủ trì thực hiện theo quy định.

9. Quản lý công tác đối ngoại: phối họp với Phòng Họp tác Quốc tế theo dõi, tổ chức các hoạt động đối ngoại theo đúng các quy định của pháp luật, đường lối đối ngoại chung và các chỉ đạo của nhà trường, khoa trong từng trường họp cụ thể; chủ động duy trì và phát triển các mối liên hệ với các đối tác đã có, tìm kiếm và đề xuất các mối quan hệ, các dự án họp tác mới cho nhà trường, khoa.

10. Đảm bảo an ninh trật tự: tổ chức thực hiện công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn lao động, bảo quản tài sản và vệ sinh, môi trường trong đơn vị.

11. Các nhiệm vụ khác: Tùy theo tình hình hoạt động cụ thể của khoa, Ban Chủ nhiệm Khoa có thể bổ sung thêm các chức trách, nhiệm vụ, quy tắc làm việc cho Văn phòng Khoa nhưng không được trái với quy định chung của nhà trường và các quy định của quy chế này.

 • Đơn vị

Lịch sử hình thành

Xuất phát từ nhu cầu phát triển chung của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, nhằm triển khai các hoạt động nghiệp vụ duy trì đảm bảo chất lượng giáo dục, đồng thời thực hiện công tác đảm bảo chất lượng trong quản lý đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo của khoa, tăng cường kỷ cương và trách nhiệm trong dạy và học, Ban Đảm bảo chất lượng Giáo dục Khoa Dược ra đời theo chủ trương và quy hoạch chung của Đại học Y Dược TP. HCM. Phụ trách Ban Đảm bảo chất lượng Giáo dục Khoa Dược và tên gọi qua các giai đoạn như sau:

- Tháng 8/2011 - Ban Đảm bảo chất lượng Giáo dục - Trưởng Ban: PGS.TS. Huỳnh Văn Hóa.

- Tháng 9/2014 - Ban Đảm bảo chất lượng Giáo dục - Trưởng Ban: PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn.

- Tháng 01/2019 - Đơn vị Đảm bảo chất lượng Giáo dục - Trưởng Đơn vị: PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn.

- Tháng 3/2020 - Đơn vị Đảm bảo chất lượng Giáo dục - Trưởng Đơn vị: PGS.TS. Trần Văn Thành.

Chức năng

- Tham mưu và đê xuât cho Ban Chủ nhiệm khoa các giải pháp về kiểm định chất lượng giáo dục và đàm bảo chất lượng giáo dục tại Khoa.

- Triên khai các hoạt động đàm bảo chất lượng giáo dục góp phần nâng cao chất lượng đào tạo cùa khoa, tăng cường kỳ cương và trách nhiệm trong dạy và học.

- Phôi hợp với phòng Đảm bảo Chất lượng giáo dục thực hiện công tác đảm bảo chất lượng chung cùa Nhà Trường.

Nhiệm vụ

- Xây dựng kế hoạch và lập báo cáo đánh giá công tác đảm bảo chất lượng giáo dục hằng năm, thực hiện kiểm định, tự đánh giá chất lượng giáo dục theo quy định của trường.

- Triển khai các giải pháp toàn diện đảm bảo chất lượng giáo dục (bao gồm: phương pháp giảng dạy, phương pháp học tập, kiểm tra, đánh giá chất lượng đào tạo, các điều kiện đảm bảo chất lượng đào tạo…) thông qua việc lấy ý kiến phản hồi của người học về chất lượng đào tạo của Khoa, chất lượng giảng dạy của giảng viên, của môn học/học phần; ý kiến của các đơn vị tuyển dụng, các cựu sinh viên, các hội nghề nghiệp về chương trình đào tạo, về chất lượng đào tạo, về việc thực hiện sứ mạng đào tạo, về phương hướng phát triển của Khoa và Nhà trường…; định kỳ khảo sát sự phù hợp giữa nội dung với mục tiêu và chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo để đánh giá mức độ đảm bảo chất lượng đào tạo, từ đó đề xuất cải tiến nội dung, chương trình đào tạo…

-  Thực hiện các công khai theo yêu cầu của Kiểm định chất lượng giáo dục như: chương trình đào tạo, mục tiêu và chuẩn đầu ra, kế hoạch thi cử, công bố điểm, cơ sở vật chất, đội ngũ giảng viên, nghiên cứu khoa học…

-  Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu và xây dựng hệ thống công cụ đánh giá: Chương trình đào tạo, việc giảng dạy của giảng viên, việc học tập của học viên, việc làm của sinh viên đã ra trường, xây dựng và triển khai các qui trình thao tác chuẩn liên quan đến hoạt động giảng dạy.

-  Chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức đánh giá chương trình đào tạo, công tác giảng dạy của giảng viên, công tác phục vụ học tập của học viên, sinh viên các hệ đào tạo thuộc Khoa.

-  Tổ chức đánh giá theo tiêu chuẩn về kiểm định chất lượng theo yêu cầu của nhà trường, của Bộ Giáo dục và Đào tạo, của CIDPHARMEF và của AUN-QA.
-  Hướng dẫn, kiểm tra thực hiện công tác đảm bảo chất lượng bên trong tại các bộ môn thuộc Khoa.

-  Phối hợp với các đơn vị trong các hoạt động đảm bảo chất lượng: lưu trữ dự liệu, thông tin, tài liệu minh chứng về kiểm định chất lượng giáo dục.

-  Thực hiện các đề tài nghiên cứu về ĐBCLGD, các đề tài về điều tra sinh viên của Khoa và liên kết hoạt động ĐBCLGD giữa các Khoa và các Trường đại học.

-  Tiến hành các bước chuẩn bị cần thiết để từng bước hòa nhập vào mạng lưới AUN-QA (ASEAN University Network - Quality Assurance) - Tổ chức liên kết đảm bảo chất lượng các trường đại học Hiệp hội Đông Nam Á - và các tổ chức khác.

Lãnh đạo

Trưởng đơn vị: PGS.TS. Trần Văn Thành

Điện thoại: 028 38295641 (333)

Fax: 028 38225435

Email: bandbclgdkhoaduoc@ump.edu.vn

 • Liên hệ

Địa chỉ: 41 Đinh Tiên Hoàng, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM.

Điện thoại: (+84-28) 3829 5641 - 3829 8233

Fax: (+84-28) 3822 5435

Email: khoaduoc@ump.edu.vn

NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ của mỗi giảng viên. Số lượng các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp của Khoa không ngừng tăng. Trong những năm gần đây, ngoài các đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở, số lượng các đề tài nghiên cứu cấp bộ, tỉnh, thành phố, nhà nước, đề tài thuộc Chương trình Hoá dược, Chương trình trọng điểm quốc gia về y tế KC10, NAFOSTED chương trình phát triển khoa học và công nghệ quốc gia điều kiện nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và kỹ thuật đã gia tăng đáng kể. Khoa Dược tích cực tham gia các dự án hợp tác nghiên cứu được tài trợ bởi Cộng đồng Châu Âu với các trường đại học, viện nghiên cứu Châu Âu như dự án COLOSPORE (đã kết thúc), MEDIHEALTH (đang thực hiện).

Từ 2012 tới nay, Khoa đã có 154 bài báo được công bố trên các tạp chí chuyên ngành quốc tế và hơn 700 bài báo công bố trên các tạp chí chuyên ngành trong nước.

Khoa Dược thường xuyên tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học định kỳ hàng tháng, hội nghị Khoa học kỹ thuật hàng năm và các cuộc thi nghiên cứu khoa học cho đối tượng sinh viên, giảng viên trẻ (Nghiên cứu mùa hè, Đi tìm thần Dược…) nhằm cập nhật những xu hướng nghiên cứu mới và tạo môi trường trao đổi kiến thức trong lĩnh vực Dược.

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Khoa Dược thiết lập các quan hệ quốc tế, triển khai các hoạt động hợp tác với các trường đại học, các tổ chức giáo dục, khoa học và công nghệ trong và ngoài nước nhằm nâng cao năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và thúc đẩy quá trình tiếp cận hội nhập khu vực và quốc tế.

Bên cạnh các quan hệ hợp tác trong khuôn khổ của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Khoa Dược đã ký MOU và hợp tác với Khoa Dược của nhiều trường đại học trong khu vực Đông Nam Á, Đông Á, Châu Âu và Bắc Mỹ, như: Thái Lan (Mahidol, Chulalongkorn, Khon Kaen, Eastern Asia, Thammasat), Nhật Bản (Takasaki), Hàn Quốc (Đại học quốc gia Seoul, Sungkyunkwan, Kangwon, Gachon, Ajou, Chonnam), Pháp (Angers, Bordeaux, Caen Basse-Normandie, Lyon, Paris Descartes), Mỹ (California Northstate, California San Francisco, California San Diego).

Các khoa

Đại học Y Dược TP. HCM có 07 khoa

Clip giới thiệu Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Video giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu Đại học Y Dược TPHCM