PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾQUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH

Ngày 12/5/2003, phòng Hợp tác quốc tế được thành lập theo quyết định số 1614/QĐ-BYT. Tiền thân Phòng Hợp tác quốc tế là ban đối ngoại của trường.

CHỨC NĂNG

Tham mưu cho hiệu trưởng về công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học của trường; quản lý các hoạt động đối ngoại của cơ quan, quản lý lưu trữ các văn bản ký kết, hiệp ước, dự án hợp tác ngoài nước; thực hiện công tác đón tiếp, lễ tân cho các buổi tiếp khách ngoài nước, các hội nghị, hội thảo quốc tế, bảo đảm nghi thức cho các lễ ký kết, chuẩn bị quà tặng, quà lưu niệm, chiêu đãi, chụp ảnh, ghi âm, quay phim...

NHIỆM VỤ

Xây dựng và thực hiện chiến lược hợp tác quốc tế trung hạn, dài hạn và kế hoạch hợp tác quốc tế hàng năm của trường: các chương trình, đề án, dự án hợp tác với nước ngoài.

Phát triển các quan hệ hợp tác trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực sư phạm và các hoạt động trao đổi học thuật, chuyển giao kỹ thuật- công nghệ, trao đổi cán bộ và sinh viên, tranh thủ các nguồn tài trợ, các nguồn học bổng.

Triển khai công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo và nghiên cứu khoa học của các khoa, các đơn vị trực thuộc trong toàn trường. 

Tập hợp và cập nhật danh bạ các trường đào tạo có chất lượng về chuyên ngành sức khỏe, học phí phù hợp của các nước để giới thiệu, tư vấn cho sinh viên, trao đổi cán bộ giảng viên trong đào tạo, nghiên cứu khoa học và quản lý hành chính.

Phối hợp, phát triển các chương trình, dự án song phương, đa phương, từ mọi nguồn vốn với nhiều thành phần liên kết đảm bảo cho công tác Đào tạo và Nghiên cứu khoa học…

Quản lý các hoạt động của Trường có liên quan đến yếu tố nước ngoài.

Tham gia tìm kiếm, khai thác các cơ hội học tập, nâng cao nghiệp vụ, tham dự các hội nghị, hội thảo khoa học, lao động ngoài nước ... cho SV, giảng viên, nhân viên của cơ quan.

Phối hợp với các đơn vị hữu quan trong và ngoài trường thực hiện các thủ tục về hợp tác liên kết đào tạo quốc tế.

Tổ chức việc đàm phán, ký kết các văn bản hợp tác với các tổ chức và trường đại học quốc tế.

Tư vấn và hỗ trợ thông tin về hợp tác quốc tế cho các đơn vị đào tạo, cán bộ.

LÃNH ĐẠO

Trưởng phòng: PGS. TS. Tô Mai Xuân Hồng 

LIÊN HỆ

  • Điện thoại: (84.28) 39506 153
  • Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, P. 11, Q.5, TP. Hồ Chí Minh
  • Email: htqt@ump.edu.vn
  • Lịch làm việc: Sáng 7:30 – 11:00, Chiều 13:30 – 16:00 (thứ Hai đến thứ Sáu)

Phòng chức năng

Đại học Y Dược TP.HCM có 11 phòng chức năng.

Clip giới thiệu Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm ATCS
Video tổng kết năm học 2021-2022