PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH

Ngày 26/8/1978 Cùng với 8 phòng chức năng khác được thành lập theo Quyết định số: 1004 BYT/QĐ của Bộ Y tế với tên gọi là phòng Giáo dục chính trị. Ngày 10/10/1991 tại Quyết định số: 262-YDTC/QĐ đã đổi tên phòng Giáo dục chính trị thành phòng Tuyên huấn.

Năm 2004, thực hiện chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kiện toàn, tổ chức lại bộ máy công tác chính trị tư tưởng trong các trường đại học, cao đẳng ngày 18/06/1998, Trường đã ra quyết định số: 212/QĐ/YDTC ngày 10/6/2004 đổi tên phòng Tuyên huấn thành phòng Công tác chính trị.

Ngày 27/5/2009 Bộ Y tế ra quyết định số 1863/QĐ-BYT về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, phòng được đổi tên thành phòng Công tác chính trị và Học sinh, sinh viên. 

Nay được đổi thành Phòng Công tác Sinh viên.

LÃNH ĐẠO

  • Trưởng phòng: ThS. Trương Văn Đạt
  • Phó Trưởng phòng: ThS. Phạm Tuấn Hiệp

LIÊN HỆ

  • Điện thoại: (028) 38537976 
  • Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, TP.HCM
  • Email: ctct_hssv@ump.edu.vn 
  • Giờ làm việc: 7:00 – 11:30, 13:30 – 17:00 (thứ hai đến thứ sáu)

Phòng chức năng

Đại học Y Dược TP.HCM có 11 phòng chức năng.

Clip giới thiệu Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm ATCS
Video giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu Đại học Y Dược TPHCM