PHÒNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC VÀ KHẢO THÍ

 1. Quy trình tự đánh giá cơ sở giáo dục theo bộ tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo
 2. Quy trình thu thập và lưu trữ minh chứng cho tự đánh giá
 3. Quy trình đăng ký kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục
 4. Quy trình Tự đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn Bộ Giáo dục và Đào tạo
 5. Quy trình Tự đánh giá chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn AUN-QA
 6. Quy trình hướng dẫn đánh giá chất lượng thông qua phản hồi của sinh viên về môn học/tín chỉ
 7. Quy trình hướng dẫn đánh giá chất lượng thông qua phản hồi của sinh viên sắp tốt nghiệp về chương trình đào tạo
 8. Quy trình hướng dẫn đánh giá chất lượng thông qua phản hồi của cựu sinh viên về tình hình việc làm sau tốt nghiệp
 9. Quy trình hướng dẫn đánh giá chất lượng thông qua phản hồi của nhà tuyển dụng về chất lượng sinh viên tốt nghiệp
 10. Quy trình hướng dẫn đánh giá chất lượng hoạt động đào tạo sau đại học thông qua phản hồi của học viên
 11. Quy trình hướng dẫn xây dựng phân tích SWOT đánh giá chất lượng chương trình đào tạo
 12. Quy trình hướng dẫn đánh giá chất lượng thông qua phản hồi của giảng viên về môi trường đào tạo

QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH

 • Năm 2007: thành lập Bộ phận Đảm bảo chất lượng giáo dục (ĐBCLGD).
 • Năm 2010: thành lập Đơn vị ĐBCLGD.
 • Ngày 24.8.2011: thành lập Ban ĐBCLGD Khoa Y học cổ truyền.
 • Ngày 16.4.2013: thành lập ban ĐBCLGD Khoa Y.
 • Ngày 16.9.2013: thành lập Phòng ĐBCLGD
 • Ngày 17.2.2014: thành lập ban ĐBCLGD Khoa Dược.
 • Ngày 24.6.2014: thành lập ban ĐBCLGD Khoa Y tế công cộng.
 • Ngày 20.8.2014: thành lập ban ĐBCLGD Khoa Khoa học cơ bản
 • Ngày 14.12.2015: thành lập ban ĐBCLGD Khoa Điều dưỡng – Kỹ thuật y học.
 • Ngày 13.1.2016: thành lập ban ĐBCLGD Khoa Răng hàm mặt.

CHỨC NĂNG

Tham mưu, đề xuất và triển khai các kế hoạch, giải pháp đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí của trường; Duy trì và nâng cao kết quả Tự đánh giá Trường, Kiểm định chất lượng giáo dục; Điều phối, giám sát và tổ chức công tác khảo thí của Trường và Khoa.

NHIỆM VỤ

Hoàn thiện hệ thống đảm bảo chất lượng bên trong, lập kế hoạch về đảm bảo chất lượng, tự đánh giá và chuẩn bị đánh giá ngoài; Theo dõi, giám sát hiệu quả của các quy trình chuẩn, các hoạt động đảm bảo chất lượng và khảo thí của Trường, Khoa; Phối hợp với các đơn vị trong trường khắc phục các điểm tồn tại, duy trì, cải tiến và nâng cao kết quả tự đánh giá và Kiểm định chất lượng giáo dục; Tập huấn, hội thảo và thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về đảm bảo chất lượng giáo dục; Định kỳ khảo sát lấy ý kiến các bên liên quan, rà soát sự phù hợp giữa chuẩn đầu ra và đối chiếu các tiêu chuẩn của Kiểm định chất lượng giáo dục đại học trên thế giới; Cập nhật báo cáo Tự đánh giá của trường hàng năm, thống kê dữ liệu, thông tin, tài liệu minh chứng và lưu trữ. Cam kết và công khai chất lượng đào tạo; Xây dựng các quy chế, quy định về Khảo thí theo quy định của Bộ Giáo dục và đào tao. Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác soạn thảo đề thi, chấm thi và đánh giá kết quả thi.

KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC

Năm 2017, Đại học Y Dược TPHCM đã được công nhận đạt chuẩn Kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

PHƯƠNG HƯỚNG

Hoàn thiện và triển khai có hiệu quả hệ thống đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí cấp Trường/Khoa; Cải tiến, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác đảm bảo chất lượng giáo dục và khảo thí của Trường/Khoa sau Đánh giá ngoài; Tiến tới Tự đánh giá và Kiểm định chất lượng giáo dục cấp chương trình và cấp trường theo tiêu chuẩn ASEAN University Network - Quality Assurance và các tiêu chuẩn quốc tế, hiệp hội nghề nghiệp quốc tế có uy tín; Thành lập Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục và Khảo thí – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

LÃNH ĐẠO

 • Trưởng phòng: TS. Huỳnh Thị Vũ Quỳnh
 • Điện thoại: (84.28) 39526 075
 • Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, P. 11, Q.5, TP. Hồ Chí Minh (Lầu 1–Tòa nhà 15 tầng)
 • Email: phongdbclgd@ump.edu.vn
 • Lịch làm việc: Sáng 7:30 – 11:30, Chiều 13:00 – 16:30 (thứ Hai đến thứ Sáu)

Phòng chức năng

Đại học Y Dược TP.HCM có 11 phòng chức năng.

Clip giới thiệu Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm ATCS
Video giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu Đại học Y Dược TPHCM