PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Phòng Tổ chức Cán bộ luôn đẩy mạnh công tác đào tạo bồi dưỡng phẩm chất chính trị và chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, đề xuất với Ban Giám hiệu chú trọng đào tạo đội ngũ cán bộ giỏi về chuyên môn, vững về bản lĩnh và nhiệt tình công tác.

Đối với công tác quản lý, tuyển dụng cán bộ công chức, viên chức: Tăng cường công tác quy hoạch cán bộ từng năm, nhiệm vụ…; phát huy vai trò tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong các khoa và các đơn vị; tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác cán bộ.

Phòng Tổ chức Cán bộ xây dựng mục tiêu phát triển đội ngũ cán bộ đạt về số lượng, đồng bộ về cơ cấu, có đủ trình độ kiến thức và kỹ năng tiên tiến, có ý thức hợp tác trong công việc, đặc biệt có nhiệt tâm trong xây dựng nhà trường.

LÃNH ĐẠO

  • Trưởng phòng: PGS.TS Đỗ Thị Hồng Tươi.

LIÊN HỆ

  • Điện thoại: (84.28) 39526 075
  • Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, P. 11, Q.5, TP. Hồ Chí Minh (Lầu 1–Tòa nhà 15 tầng)
  • Email: tochuc@ump.edu.vn
  • Lịch làm việc: Sáng 7:30 – 11:30, Chiều 13:00 – 16:30 (thứ Hai đến thứ Sáu)

Phòng chức năng

Đại học Y Dược TP.HCM có 11 phòng chức năng.

Clip giới thiệu Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm ATCS
Video giới thiệu bộ nhận diện thương hiệu Đại học Y Dược TPHCM