TRUNG TÂM HỖ TRỢ DỰ ÁN & ĐỔI MỚI SÁNG TẠO

1. Mục đích
Nhằm hỗ trợ và tạo ra những giá trị tốt nhất cho cán bộ viên chức, sinh viên của Đại học Y Dược TP.HCM từ các nền tảng và ngành học khác nhau có điều kiện tốt nhất để phát triển ý tưởng nghiên cứu và thực hiện các dự án đổi mới sáng tạo.
Hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ các cá nhân, tổ chức đối với các dự án được hình thành từ các ý tưởng khởi nghiệp, nghiên cứu của cán bộ viên chức, sinh viên của Đại học Y Dược TP.HCM.
2. Phạm vi áp dụng
Áp dụng cho tất cả cán bộ viên chức, học viên và sinh viên trực thuộc Đại học Y Dược TP.HCM.
3. Mô tả chi tiết quy trình
Bước 1: Sinh viên, cán bộ viên chức của Đại học Y Dược TP.HCM chuẩn bị bảng mô tả ý tưởng dự án/ ý tưởng nghiên cứu theo mẫu quy định, nộp về cho Trung tâm Hỗ trợ dự án & Đổi mới sáng tạo (có thể nộp online).
Bước 2: Thư ký Trung tâm sẽ thu nhận và kiểm tra hồ sơ, yêu cầu tác giả bổ sung thông tin hoặc giấy tờ liên quan. Sau khi hoàn thiện hồ sơ sẽ nộp cho Ban lãnh đạo Trung tâm duyệt.
Bước 3: Ban lãnh đạo Trung tâm xem xét ý tưởng dự án, đưa ra quyết định phê duyệt hồ sơ hay không. Nếu hồ sơ bị loại sẽ gửi trả về cho tác giả. Nếu hồ sơ được duyệt, tiến hành bước tiếp theo.
Bước 4: Trung tâm sẽ đưa ra thời gian, địa điểm để tổ chức buổi trình bày ý tưởng dự án.
Bước 5: Tác giả trình bày ý tưởng, ưu và nhược điểm của dự án, những lợi thế và khó khăn hiện có, đề ra mong muốn, yêu cầu hỗ trợ từ Trung tâm. Thảo luận thống nhất giữa hai bên
Bước 6: Ký kết hợp đồng
Bước 7: Ban lãnh đạo Trung tâm phân công nhiệm vụ hỗ trợ cho các thành viên của Trung tâm hoặc kết nối chuyên gia, nhà đầu tư phù hợp. Lập bản kế hoạch hỗ trợ dự án.
Bước 8: Triển khai, theo dõi quá trình thực hiện. Tác giả dự án chịu trách nhiệm báo cáo kết quả thực hiện định kỳ về cho Trung tâm.
Bước 9: Nghiệm thu và đánh giá kết quả thực hiện.
Bước 10: Thanh lý hợp đồng.
Đăng ký tại đây

1. Mục đích
Quy trình này được xây dựng nhằm thực hiện dịch vụ phân tích số liệu cho khách hàng của GIC.
Dịch vụ phân tích số liệu bao gồm tất cả các hoạt động liên quan đến nhập số liệu, phân tích số liệu, trình bày kết quả phân tích dưới dạng bảng và biểu đồ.
2. Phạm vi áp dụng
Áp dụng cho tất cả cán bộ viên chức, học viên và sinh viên trực thuộc Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Sau đây gọi chung là khách hàng.
3. Mô tả chi tiết quy trình
Bước 1: Khách hàng liên hệ và đăng ký qua GIC
Khách hàng liên hệ và đăng ký dịch vụ phân tích số liệu qua một trong các kênh sau:
• Trang web trung tâm GIC: khách hàng đăng ký tài khoản và lựa chọn, cung cấp thông tin liên quan đến nghiên cứu cần phân tích (đề cương nghiên cứu, bệnh án nghiên cứu, bảng câm, số liệu). Có thể cung cấp, upload các file cần thiết hoặc dữ liệu. Khách hàng có thể chọn người phân tích cho nghiên cứu của mình.
• Trực tiếp tại văn phòng GIC: khách hàng đến trực tiếp tại văn phòng GIC và cung cấp các thông tin cần thiết liên quan đến nghiên cứu cần phân tích (đề cương nghiên cứu, bệnh án nghiên cứu, bảng câm, số liệu).
Bước 2: Trung tâm GIC nhận và kiểm tra hồ sơ
Bước 3: Ban lãnh đạo sẽ xem xét chấp thuận hồ sơ của khách hàng hay không
Bước 4: Khách hàng ký kết hợp đồng và đóng tạm ứng Căn cứ vào bảng giá dịch vụ và những nội dung khách hàng yêu cầu, trang web GIC hoặc nhân viên GIC thông báo mức giá dự tính. Khách hàng ký kết hợp đồng và đóng trước 50% chi phí dự tính trước khi xúc tiến các hoạt động khác.
Bước 5: GIC điều phối người phân tích
Trừ khi khách hàng chọn người phân tích số liệu cho mình, nếu không thì nhân viên GIC điều phối người sẽ phụ trách phân tích số liệu cho nghiên cứu căn cứ vào (theo thứ tự từ trên xuống):
• Chuyên môn phù hợp
• Hiện không phụ trách quá nhiều nghiên cứu cần phân tích
• Đồng ý phụ trách phân tích
• Đồng ý với các quy trình và chính sách của GIC
Bước 6: Người phân tích chủ động liên hệ khách hàng và làm việc với khách hàng
Người phụ trách phân tích sau khi nhận được thông tin từ GIC thì chủ động liên hệ và làm việc với khách hàng để hoàn thành việc phân tích số liệu.
Bước 7: Người phân tích gửi kết quả và báo cáo
Người phụ trách phân tích gửi kết quả phân tích cuối cùng cho nhân viên GIC kèm theo báo cáo các hoạt động đã làm việc với khách hàng. Người phụ trách phân tích có thể yêu cầu thu thêm chi phí cho các hoạt động phát sinh so với đăng ký ban đầu của khách hàng.
Kết quả cuối cùng sẽ được nghiệm thu và đánh giá. Quy trình sẽ kết thúc khi nhận được sự chấp thuận từ 2 phía: khách hàng và Trung tâm GIC. Trong trường hợp có mâu thuẫn xảy ra, quyết định cuối cùng thuộc về Trung tâm GIC.
Bước 8: Trung tâm GIC và khách hàng xem xét chấp thuận kết quả
Kết quả cuối cùng sẽ được đánh giá. Quy trình sẽ kết thúc khi nhận được sự chấp thuận từ 2 phía: khách hàng và Trung tâm GIC. Trong trường hợp có mâu thuẫn xảy ra, quyết định cuối cùng thuộc về Trung tâm GIC.
Bước 9: Nghiệm thu kết quả
Bước 10: Thanh lý hợp đồng, khách hàng đóng tiền còn lại
Khách hàng thanh toán phần chi phí còn lại cho nhân viên GIC sau khi đã hoàn thành xong dịch vụ phân tích số liệu.
Tiến hành thanh lý hợp đồng, lưu trữ hồ sơ.
Trong vòng 1 tuần kể từ khi khách hàng thanh toán chi phí sau cùng, nhân viên GIC sẽ gửi biểu trực tuyến để khảo sát đánh giá sự hài lòng của khách hàng, làm cơ sở cho việc năng cao dịch vụ và báo cáo hiệu quả hoạt động của GIC.
Đăng ký tại đây

1. Mục đích
Quy trình này được xây dựng nhằm thực hiện dịch vụ tư vấn khoa học và thống kê cho khách hàng của GIC.
Dịch vụ tư vấn có thể bao gồm tư vấn về mọi vấn đề lên quan nghiên cứu khoa học, phân tích số liệu, viết báo cáo nghiên cứu, viết báo xuất bản trong nước và quốc tế.
2. Phạm vi áp dụng
Áp dụng cho tất cả cán bộ viên chức, học viên và sinh viên trực thuộc Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Sau đây gọi chung là khách hàng.
3. Mô tả chi tiết quy trình
Nhân viên, cộng tác viên GIC đăng ký thời gian tư vấn
Nhân viên và cộng tác viên có chuyên môn, kinh nghiệm về nghiên cứu khoa học đăng thông tin về lý lịch khoa học trên trang web của GIC. Mỗi tuần, nhân viên và cộng tác viên kê khai các mốc thời gian có thể tư vấn cho khách hàng của GIC trên hệ thống trang web và app điện thoại thông minh.
Bước 1: Khách hàng đăng ký và chọn thời gian
Khách hàng đăng ký lịch tư vấn bao gồm thời gian và người muốn tư vấn trên hệ thống trang web của GIC, trên app điện thoại thông minh hoặc tại văn phòng GIC. Hệ thống tự động gửi email và/hoặc tin nhắn cho người tư vấn để xác nhận lịch đồng thời gửi email và/hoặc tin nhắn nhắc lại thời gian, địa điểm, hình thức tư vấn 1 ngày trước khi diễn ra buổi tư vấn.
Bước 2: Trung tâm GIC nhận và kiểm tra hồ sơ
Bước 3: Ban lãnh đạo sẽ xem xét chấp thuận hồ sơ của khách hàng hay không
Bước 4: Khách hàng ký kết hợp đồng và đóng phí
Mỗi buổi tư vấn thực hiện trong 60 phút. Khách hàng có thể chọn một hoặc nhiều phiên tư vấn cùng lúc. Khách hàng ký kết hợp đồng và đóng 100% chi phí trực tiếp tại văn phòng GIC trước, hoặc tại thời điểm đến GIC để được tư vấn.
Bước 5: Tư vấn viên GIC tư vấn khách hàng
Nhân viên GIC điều phối người để tư vấn cho khách hàng, bao gồm những chuyên gia, cộng tác viên của GIC. Sau khi đã xác nhận thời gian, hình thức và địa điểm, tư vấn viên GIC cần tuân thủ nghiêm túc. Trong trường hợp cần thay đổi, tư vấn viên phải báo ngay cho nhân viên GIC để thông báo và/hoặc thỏa thuận với khách hàng.
Bước 6: Tư vấn viên GIC viết báo cáo tư vấn
Nhân viên tư vấn được yêu cầu viết báo cáo tư vấn bao gồm nội dung đã tư vấn và gửi cho GIC ngay sau phiên tư vấn. Báo cáo tư vấn được xem là sản phẩm dịch vụ để GIC tiến hành các bước thanh toán chi phí liên quan.
Bước 7: Thanh lý hợp đồng.
Trong vòng 1 tuần kể từ buổi tư vấn, GIC sẽ gửi biểu mẫu trực tuyến để khảo sát đánh giá sự hài lòng của khách hàng, làm cơ sở cho việc năng cao dịch vụ và báo cáo hiệu quả hoạt động của GIC.
Đăng ký tại đây

1. Mục đích
Thống nhất cách thức hiệu đính bài báo theo đúng quy chuẩn.
2. Phạm vi áp dụng
Áp dụng cho tất cả cán bộ viên chức, học viên và sinh viên trực thuộc Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Sau đây gọi chung là khách hàng.
3. Mô tả chi tiết quy trình
Bước 1: Khách hàng liên hệ và đăng ký qua GIC
Khách hàng đăng ký dịch vụ hiệu đính hoặc nộp bài báo hộ thông qua một trong các kênh sau:
• Đăng ký: Online tại trang web của GIC hoặc trực tiếp tại văn phòng GIC. Khách hàng cần điền vào biểu mẫu đăng ký dịch vụ (đính kèm) và ký tên xác nhận
• Cung cấp tài liệu: Dựa vào biểu mẫu đăng ký dịch vụ, khách hàng sẽ đăng ký trực tuyến hoặc gửi bản sao các tài liệu cần thiết cho công việc hiệu đính hoặc nộp bài báo hộ đến người nhận hồ sơ đăng ký,
Bước 2: Trung tâm GIC nhận và kiểm tra hồ sơ
Bước 3: Ban lãnh đạo sẽ xem xét chấp thuận hồ sơ của khách hàng hay không
Bước 4: Khách hàng ký kết hợp đồng và đóng phí tạm ứng
Căn cứ vào những nội dung khách hàng yêu cầu trong biểu mẫu đăng ký, trang web GIC hoặc nhân viên GIC thông báo mức giá dự tính. Khách hàng ký kết hợp đồng và đóng trước 50% chi phí dự tính trước khi xúc tiến các hoạt động khác.
Bước 5: Hiệu đính bài báo
GIC điều phối người phụ trách
Trừ phi khách hàng chọn người thực hiện dịch vụ theo nhu cầu; nếu không, GIC, dựa vào các tiêu chí sau, điều phối người phụ trách:
• Chuyên môn phù hợp
• Khả năng sắp xếp lịch làm việc cá nhân nhằm đảm nhiệm thực hiện dịch vụ
• Đồng ý với các quy trình và chính sách của GIC
Cá nhân phụ trách chủ động liên hệ và làm việc với khách hàng
Sau khi nhận được thông tin từ GIC, cá nhân phụ trách nhiệm vụ phân tích chủ động liên hệ và làm việc với khách hàng để hoàn thành việc hiệu đính bài báo.
Bước 6: Cá nhân phụ trách gửi sản phẩm sau khi hoàn thành
Cá nhân phụ trách gửi kết quả hiệu đính cho khách hàng; đồng thời, báo cáo nhân viên điều phối GIC.
Cá nhân phụ trách có thể yêu cầu thu thêm chi phí cho các hoạt động phát sinh so với đăng ký ban đầu của khách hàng.
Bước 7: Đánh giá kết quả
Kết quả sẽ được chấp thuận khi nhận được sự đồng ý của cả hai bên: khách hàng và Trung tâm GIC, trường hợp có mâu thuẫn xảy ra, quyết định cuối cùng từ phía GIC.
Bước 8: Thanh lý hợp đồng
Tiến hành thanh lý hợp đồng, khách hàng thanh toán chi phí còn lại sau khi cá nhân phụ trách hoàn thành dịch vụ.
Bước 9: Kết thúc
Trong vòng 1 tuần kể từ khi khách hàng thanh toán chi phí sau cùng, nhân viên GIC sẽ gửi biểu mẫu trực tuyến khảo sát và đánh giá sự hài lòng của khách hàng; đây là cơ sở phục vụ mục tiêu nâng cao dịch vụ và hiệu quả hoạt động của GIC.
Đăng ký tại đây

1. Mục đích
Thống nhất hướng dẫn tổ chức chương trình theo đúng hướng dẫn.
Giúp trung tâm GIC tạo điều kiện cho các buổi tập huấn với mong muốn cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong lĩnh vực nghiên cứu đến các khách hàng có nhu cầu.
Giúp đảm bảo vai trò là cầu nối giữa các đơn vị cần tổ chức tập huấn với khách hàng.
Đảm bảo sự hiệu quả và nhất quán của hoạt động tổ chức tập huấn của trung tâm
2. Phạm vi áp dụng
Áp dụng cho tất cả cán bộ viên chức, học viên và sinh viên trực thuộc Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh. Sau đây gọi chung là khách hàng.
3. Mô tả chi tiết quy trình
Bước 1: Cá nhân/đơn vị có mong muốn tổ chức tập huấn sẽ đề xuất chủ đề, nội dung, kinh phí và kế hoạch dự kiến tổ chức tập huấn theo mẫu và gửi về GIC
Bước 2: Đơn vị phụ trách tập huấn của trung tâm GIC sẽ tổng hợp lại các đề xuất, xét duyệt sơ bộ và xem xét kinh phí trước khi trình phó, trưởng trung tâm xem xét. Nếu chưa hợp lý, có thể trao đổi với cá nhân/đơn vị tổ chức.
Bước 3: Ban lãnh đạo GIC duyệt hồ sơ đăng ký chương trình tập huấn.
Bước 4: Trung tâm GIC và đối tác thống nhất thời gian, địa điểm và kinh phí tổ chức tập huấn.
Bước 5: Ban Giám hiệu duyệt kế hoạch
Bước 6: Tổ chức chương trình
Sau khi được duyệt, buổi tập huấn sẽ được sắp xếp thời gian, địa điểm phù hợp. GIC cũng hỗ trợ kêu gọi các đơn vị liên hệ quảng cáo, tài trợ
Gửi thư mời, thông báo cho khách mời
Tổ chức chương trình
Bước 7: Cấp giấy chứng nhận
Các hồ sơ, biểu mẫu, hóa đơn sẽ được lưu trữ theo tháng tại trung tâm GIC trong khoảng thời gian 03 năm.
Đăng ký tại đây

1. Mục đích
Chuẩn hóa hoạt động trưng bày, giới thiệu sản phẩm start up trong lĩnh vực y tế (dược phẩm, thực phẩm chức năng, mỹ phẩm, trang thiết bị y tế) tại trung tâm GIC và trang web của GIC thuộc đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh.
2. Phạm vi áp dụng
Tất cả các sản phẩm trưng bày tại trung tâm GIC và trên trang web của GIC.
3. Mô tả chi tiết quy trình
Bước 1: Khách hàng liên hệ và đăng ký qua GIC
Bước 2: Trung tâm GIC nhận và kiểm tra hồ sơ
Nhân viên thường trực của trung tâm sẽ phụ trách tiếp nhận hồ sơ trưng bày sản phẩm (sản phẩm mẫu, các giấy tờ văn bản bao gồm giấy phép kinh doanh / sản xuất của công ty, các văn bản có tính pháp lý thể hiện rõ chất lượng của sản phẩm). Công ty đăng ký trưng bày sản phẩm sẽ đóng phí để kiểm tra tính đầy đủ, pháp lý của sản phẩm và sự phù hợp sản phẩm cho việc trưng bày tại GIC hay không. Phí này sẽ không hoàn lại nếu sản phẩm không phù hợp.
Nhân viên thường trực liên hệ thành viên để kiểm tra sự phù hợp của sản phẩm trưng bày tại GIC, thành viên được liên hệ theo thứ tự ưu tiên nhận việc như sau:
+ Có chuyên môn phù hợp (Y, Dược, Thực phẩm chức năng, Mỹ phẩm, Trang thiết bị Y Tế)
+ Thành viên sẵn sàng tiếp nhận nhiệm vụ được giao.
Bước 3: Ban lãnh đạo sẽ xem xét chấp thuận hồ sơ của khách hàng hay không
Bước 4: Thỏa thuận trưng bày và ký kết hợp đồng
- Ngay sau khi được chấp thuận từ Ban lãnh đạo Trung tâm, trong vòng 2 ngày, nhân viên thường trực sẽ thông báo cho đối tác để ký kết hợp đồng trưng bày, quảng cáo tại GIC và trên trang web của GIC. Chi phí trưng bày cụ thể như sau:
+ Thông tin đưa lên web của GIC sẽ bao gồm hình chụp (do đối tác cung cấp hoặc do nhân viên GIC tự chụp), các thông tin về tín năng, hiệu quả của sản phẩm. Thời gian đưa lên web tương ứng thời gian trưng bày tại trung tâm.
Bước 5: Trưng bày sản phẩm
- Đối tác chịu toàn bộ chi phí vận chuyển sản phẩm (đến và đi).
- Thời gian thực hiện theo thoả thuận của 2 bên nhưng không được ngắn hơn 30 ngày và thời điểm bắt đầu không được trễ hơn 10 ngày kể từ khi ký hợp đồng.
Bước 6: Thanh lý hợp đồng
Bước 7: Kết thúc
Đăng ký tại đây

######################################### Nội dung tag 2 #########################################
######################################### Nội dung tag 3 #########################################
######################################### Nội dung tag 4 #########################################

 

GIỚI THIỆU

Trung tâm Hỗ trợ Dự án và Đổi mới sáng tạo (GIC) được thành lập theo Quyết định số 1710/QĐ-ĐHYD ngày 13/6/2019 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh với sứ mạng là “truyền cảm hứng và hỗ trợ các giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên có các nền tảng và ngành học khác nhau thực hiện các nghiên cứu và dự án đổi mới sáng tạo nhằm mang lại lợi ích tốt đẹp cho xã hội. GIC tập trung vào giáo dục và nghiên cứu liên quan đến đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học sức khỏe”

CHỨC NĂNG

1)    Tham mưu và đề xuất cho Ban Giám hiệu nhà trường các giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh hướng đến đăng bài trên các ấn bản quốc tế; tìm và hỗ trợ thực hiện các dự án nghiên cứu khoa học được tài trợ từ các nguồn bên ngoài.

2)    Tham mưu và đề xuất cho Ban Giám hiệu nhà trường triển khai tổ chức các hoạt động và trang bị các kiến thức, kỹ năng cho giảng viên, nghiên cứu viên, học viên, sinh viên nhằm thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo, tinh thần khởi nghiệp.

3)    Hỗ trợ quản lý, thực hiện và phát triển các dự án trong và ngoài nước của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, và khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

4)    Thực hiện, tư vấn và hỗ trợ tác giả/ nhóm tác giả nhận diện, xác lập quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ đối với kết quả nghiên cứu và sản phẩm khởi nghiệp.

5)    Tham gia, tư vấn khai thác thương mại các kết quả nghiên cứu và sản phẩm khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

NHIỆM VỤ

1)    Tìm kiếm các cơ hội tài trợ nghiên cứu và kết nối cơ hội tài trợ với nhóm nghiên cứu phù hợp.

2)    Tư vấn, hướng dẫn việc viết đề cương nghiên cứu, các tài liệu có liên quan và hỗ trợ việc nộp đề cương xin tài trợ:

-    Tư vấn về phương pháp nghiên cứu, phân tích số liệu khi có yêu cầu.
-    Tham gia lượng giá điểm mạnh và điểm yếu của đề cương, và hỗ trợ chỉnh sửa đề cương theo sát thang lượng giá của đơn vị tài trợ.
-    Góp ý để đảm bảo đề cương được viết đúng theo thể thức trình bày và các tiêu chuẩn của đơn vị tài trợ.
-    Tư vấn và hỗ trợ về các vấn đề liên quan đạo đức nghiên cứu.

3)    Tổ chức và thực hiện các khóa tập huấn về kỹ năng viết đề cương, tìm kiếm tài trợ nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu, phân tích số liệu.

4)    Hỗ trợ quản lý, thực hiện và phát triển các dự án trong và ngoài nước của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về nghiên cứu khoa học, đổi mới sáng tạo, và khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

5)    Hỗ trợ tác giả/ nhóm tác giả biên tập tiếng Anh và tư vấn tạp chí phù hợp cho bản thảo khoa học.

6)    Thực hiện, tư vấn và hỗ trợ tác giả/ nhóm tác giả nhận diện, xác lập quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ đối với kết quả nghiên cứu và sản phẩm khởi nghiệp.

7)    Xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động hỗ trợ về phát triển kỹ năng mềm và trang bị các kiến thức, kỹ năng về khởi nghiệp.

8)    Xây dựng quỹ hỗ trợ khởi nghiệp của nhà trường từ nguồn kinh phí xã hội hóa.

9)    Hỗ trợ tìm kiếm nguồn kinh phí, kết nối, thu hút đầu tư từ các cá nhân, tổ chức đối với các dự án được hình thành từ các ý tưởng khởi nghiệp của Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh.

10)    Tập huấn kỹ năng và hướng dẫn tham gia các chương trình, dự án khởi nghiệp; tổ chức các hoạt động tạo môi trường để hỗ trợ việc hình thành và hiện thực hóa các ý tưởng, dự án khởi nghiệp.

11)    Xây dựng trang thông tin điện tử về đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.

12)    Trưng bày, giới thiệu và phân phối sản phẩm khởi nghiệp trong lĩnh vực khoa học sức khỏe.

13)    Quản trị hiệu quả nguồn nhân lực, cơ sở vật chất và các phương tiện, trang thiết bị được giao. 

14)    Thực hiện những nhiệm vụ khác theo sự phân công của Ban Giám hiệu trường.

LÃNH ĐẠO

  • Giám đốc Trung tâm: PGS.TS. Phạm Lê An
  • Phó Giám đốc Trung tâm: TS. Trần Ngọc Đăng

LIÊN HỆ

1. Tên giao dịch

a)    Tên tiếng Việt: Trung tâm hỗ trợ dự án và đổi mới sáng tạo
b)    Tên tiếng Anh: Grant and Innovation Center
c)    Tên viết tắt:
            -    Viết tắt tiếng Việt: HTDA-ĐMST
            -    Viết tắt tiếng Anh: GIC

2. Trụ sở làm việc

a)    Địa chỉ: Tầng trệt tòa nhà khối C, Số 217 đường Hồng Bàng, Phường 11, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh
b)    Số điện thoại: (+84-28) 3855 8411
c)    Email: gic@ump.edu.vn
d)    Website: www.ump.edu.vn
e)    Logo của trung tâm:

LOGO GIC

Trung tâm

Đại học Y Dược TP.HCM có 8 trung tâm.

Clip giới thiệu Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm ATCS