TRUNG TÂM GIÁO DỤC Y HỌC

GIỚI THIỆU

Giáo dục Y học đóng vai trò quan trọng trong thiết kế chương trình, kế hoạch dạy học, ứng dụng các phương pháp dạy học, ứng dụng các triết lý giáo dục, lượng giá học viên, đánh giá chương trình, đánh giá giáo viên...

Giáo dục Y học là một chuyên ngành khác với sư phạm. Giảng viên chuyên ngành sức khỏe có thể ứng dụng nhiều kiến thức, kỹ năng sư phạm để nâng cao chất lượng đào tạo. Tuy nhiên, giảng viên chuyên ngành sức khỏe cần có những năng lực chuyên biệt.

CHỨC NĂNG

Đào tạo nâng cao năng lực giảng viên.

Đào tạo, tư vấn, Nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Giáo dục Y học.

NHIỆM VỤ

Đào tạo

 • Đào tạo chuyên ngành Giáo dục Y học 
 • Đào tạo năng lực dạy học giảng viên/giáo viên
 • Đào tạo liên tục các chủ đề Giáo dục Y học 
 • Đào tạo các lĩnh vực liên quan đến nghiên cứu khoa học
 • Nghiên cứu khoa học

Tổ chức nghiên cứu Giáo dục Y học

Phối hợp tổ chức nghiên cứu Y học

Phát triển giảng viên khối ngành sức khỏe:
Website: ufd.ump.edu.vn

Tư vấn

 • Tư vấn cho hội đồng Khoa học giáo dục đào tạo nhà trường
 • Tư vấn, lập kế hoạch, hỗ trợ triển khai các hoạt động nâng cao chất lượng dạy-học cho các đơn vị có nhu cầu

LÃNH ĐẠO

 • Giám đốc Trung tâm: TS. BS. Lê Khắc Bảo
 • Phó giám đốc: PGS. TS. Đỗ Văn Dũng
 • Phó giám đốc: ThS. Nguyễn Đức Khánh

LIÊN HỆ

 • Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, P. 11, Q.5, TP. Hồ Chí Minh
 • Email: ttgdyh@ump.edu.vn
 • Lịch làm việc: Sáng 7:30 – 11:00, Chiều 13:30 – 16:00 (thứ Hai đến thứ Sáu)

Trung tâm

Đại học Y Dược TP.HCM có 8 trung tâm.

Clip giới thiệu Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm ATCS