TRUNG TÂM HỌC LIỆU

GIỚI THIỆU

Học liệu góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng đào tạo đội ngũ cán bộ y tế. Phát triển và bảo dưỡng học liệu không những là nhu cầu bức bách cho phát triển bền vững của hệ thống các đơn vị huấn luyện kỹ năng Việt Nam mà còn là một hướng đi nhiều triển vọng hình thành một thế mạnh của nhà trường, đất nước về giáo dục y học.

CHỨC NĂNG

Trung tâm học liệu có chức năng: Tổ chức nghiên cứu phát triển, du nhập, cung ứng học liệu phục vụ công tác huấn luyện kỹ năng; Huấn luyện, tư vấn trong lĩnh vực học liệu.

NHIỆM VỤ

Tổ chức, hỗ trợ các chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên ngành nghiên cứu phát triển các học liệu phục vụ công tác huấn luyện kỹ năng.

Đăng ký sở hữu trí tuệ và nhượng quyền sở hữu trí tuệ các học liệu.

Tổ chức phát triển các học liệu khác (Video, CD…); Tổ chức các nghiên cứu đánh giá hiệu quả huấn luyện của các học liệu; Tổ chức thực hiện các học liệu đã được lựa chọn.

Bảo trì, sữa chữa các học liệu huấn luyện kỹ năng; Hỗ trợ các đơn vị tự bảo trì, sửa chữa, phát triển học liệu.

Huấn luyện sử dụng, bảo quản sửa chữa và phát triển học liệu cho các đối tượng có yêu cầu.

Tư vấn lựa chọn, ứng dụng các học liệu; Cung ứng học liệu phục vụ nhu cầu các cá nhân, đơn vị trong và ngoài trường.

LÃNH ĐẠO

Giám đốc Trung tâm: ThS. Trần Quang Trung

LIÊN HỆ

  • Điện thoại: (84.28) 39526 022
  • Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, P. 11, Q.5, TP. Hồ Chí Minh
  • Email: tthoclieu@ump.edu.vn
  • Lịch làm việc: Sáng 7:30 – 11:30, Chiều 13:30 – 16:30 (thứ Hai đến thứ Sáu)

 

Trung tâm

Đại học Y Dược TP.HCM có 9 trung tâm.

Clip giới thiệu Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh