TRUNG TÂM KIỂM CHUẨN CHẤT LƯỢNG XÉT NGHIỆM Y HỌC

LỊCH SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN

Từ 23/6/1971 đến 23/10/1975 phòng thí nghiệm chuẩn thức Trung ương (Phòng xét nghiệm Chuẩn cho hệ thống xét nghiệm toàn miền Nam Việt Nam) thuộc trường Cán sự và Tá viên thí nghiệm đặt tại cơ sở 131 Nguyễn Chí Thanh, Quận 5 hiện nay. Công tác Kiểm chuẩn xét nghiệm và Ngoại kiểm đã được quan tâm xây dựng từ nhiều thế hệ các chuyên gia đầu ngành, đặc biệt là GS Đỗ Đình Hồ - Chủ tịch danh dự Hội Hóa sinh Lâm sàng Việt Nam (VACB), GS Lương Tấn Thành - Bệnh viện Bạch Mai.

Giai đoạn 2003-2009: Có những hoạt động về kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm hợp tác với các tổ chức quốc tế. PGS. TS Vũ Quang Huy - Đại diện Việt Nam tại Hội Hóa sinh Lâm sàng Quốc tế (IFCC), điều phối viên Việt Nam chương trình hợp tác quốc tế Australia/IFCC – Việt Nam tổ chức các chương trình ngoại kiểm và các hội thảo. Từ 2003-2005 có 05 phòng xét nghiệm tham gia ngoại kiểm; 06/2006 tổ chức chương trình ngoại kiểm cho 30 phòng xét nghiệm; 06/2007 mở rộng chương trình cho 56 phòng xét nghiệm cả nước; 12/2006 tổ chức các hội nghị về nội kiểm/ngoại kiểm (WHO/AACB/VACB); 3/2007 tiếp tục tổ chức hội nghị nội kiểm/ngoại kiểm (AACB, VACB, WHO, CDC, Quỹ Clinton). Tháng 3/2009, PGS. TS Vũ Quang Huy phối hợp tham gia dự án hợp tác IFCC/ AACB-VACB trong vai trò đại diện VACB trong tham dự IFCC. Những chương trình hợp tác quốc tế, hội nghị đã góp phần nâng cao nhận thức và là tiền đề xây dựng Trung tâm kiểm chuẩn.

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quyết định số 2718/QĐ-BYT ngày 30/7/2010 thành lập Trung tâm Kiểm chuẩn Chất lượng Xét nghiệm Y học (TTKC) tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh; Bộ trưởng BYT giao TTKC nhiệm vụ phụ trách công tác quản lý chất lượng xét nghiệm các đơn vị thuộc trung ương, bộ/ ngành và 18 tỉnh thành phía Nam từ Đà Nẵng trở vào; cùng với Trung tâm đặt tại Đại học Y Hà Nội chịu trách nhiệm các tỉnh phía Bắc từ Huế trở ra.

Tháng 8/2010 Triển khai đề án của Bộ Y tế xây dựng, sửa chữa trụ sở cho Trung tâm tại địa chỉ số 131 Nguyễn Chí Thanh, phường 9, quận 5, TP.HCM. Ngày 23/9/2011 khai trương TTKC với sự có mặt của PGS.TS Nguyễn Thị Xuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế, cùng với các chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực xét nghiệm.

Bộ trưởng Bộ Y tế ra quyết định số 1366/QĐ-BYT ngày 22/04/2014 ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của TTKC, từ đó TTKC chính thức đẩy mạnh hoạt động.

Từ năm 2015 đến nay, Trung tâm tăng cường đẩy mạnh toàn diện các hoạt động và có những bước tiến vượt bậc về công tác ngoại kiểm, đào tạo, giám sát đánh giá quy chế chuyên môn tại các địa phương theo bảng kiểm thông tư 01; nghiên cứu khoa học…. tạo chuyển biến lớn trong công tác quản lý chất lượng xét nghiệm. Song song việc đẩy mạnh các hoạt động, Trung tâm củng cố hệ thống nội bộ. Đặc biệt tháng 2/2017, Trung tâm đã nhận chứng nhận ISO:9001: 2015 do tổ chức AJA công nhận. Năm 2017 cùng với sự chỉ đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý khám chữa bệnh, Trung tâm tiếp tục triển khai các hoạt động nhằm góp phần nâng cao chất lượng xét nghiệm cả chiều rộng và chiều sâu.

LÃNH ĐẠO

Giám đốc trung tâm: PGS.TS Vũ Quang Huy

Phó Giám đốc: TS. Lê Văn Chương

CHỨC NĂNG - NHIỆM VỤ

Đào tạo

Một chức năng nhiệm vụ quan trọng của Trung tâm là đào tạo và đào tạo liên tục, chuyển giao kỹ thuật mới trong xét nghiệm y học và khoa học quản lý. Trong năm 2015 – 2016, Trung tâm tiếp nhận chương trình đào tạo “Quản lý chất lượng xét nghiệm cho lãnh đạo phòng xét nghiệm” (QMS-LL) từ Viện Tiêu chuẩn Hoa kỳ (CLSI) và CDC, triển khai thành 6 chương trình, tổ chức 31 lớp đào cho 1.291 cán bộ nhân viên y tế.

Công tác giám sát quy chế chuyên môn

Là nhiệm vụ quan trọng được Bộ Y tế giao, Trung tâm đã tích cực đôn đốc và kiểm tra thực tế một số đơn vị thực hiện theo bảng kiểm thông tư 01/2013 BYT bao phủ toàn bộ 18 tỉnh và thành phố thuộc địa bàn do Trung tâm quản lý từ Đà Nẵng trở vào TP. Hồ Chí Minh.

Xây dựng đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học

Ngày 27/2/2016 Thủ tướng đã phê duyệt đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học theo Quyết định số 316/QĐ-TTg, trong đó nhiệm vụ đầu tiên: đầu tư xây dựng, nâng cấp Trung tâm kiểm chuẩn, đề xuất các phòng xét nghiệm tham chiếu nhằm nâng cao hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm giai đoạn 2016-2025.

Trong năm 2016, Trung tâm được sự chỉ đạo của Cục Quản lý Khám Chữa Bệnh trong việc chuẩn bị công bố tình hình tham gia ngoại kiểm của các đơn vị trong khu vực quản lý.

Trong năm 2017, Trung tâm phối hợp chặt chẽ và tham mưu cho Bộ Y tế trong tiến trình liên thông kết quả xét nghiệm y học cho các bệnh viện trực thuộc Bộ trước 01/7/2017, bệnh viện hạng đặc biệt và hạng I theo lộ trình đến ngày 01/01/2018 theo chỉ đạo của Phó Thủ Tướng Vũ Đức Đam.

HỢP TÁC QUỐC TẾ

Năm 2011-2013 Trung tâm đã hợp tác với tổ chức quốc tế Australia, IFCC, WHO, RCPA cung cấp miễn phí các chương trình ngoại kiểm cho các đơn vị tham gia.

Từ năm 2015-nay, tăng cường hợp tác với Randox; Oneworld Accuracy dưới sự bảo trợ của Bột Y Tế, CDC trong cung cấp chương trình ngoại kiểm.

Trung tâm phối hợp với CDC Hoa kỳ trong việc hỗ trợ đào tạo Quản lý chất lượng xét nghiệm cho các lãnh đạo bệnh viện, khoa xét nghiệm 7 tỉnh thuộc địa bàn Trung tâm quản lý.

Hợp tác với Đại Học Mahidol trong lĩnh vực nghiên cứu và trao đổi nhân lực.

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

Trong năm 2016-2017 Trung tâm đã thực hiện 6 đề tài nghiên cứu phục vụ ứng dụng, tập trung vào phát triển các chương trình ngoại kiểm: vi sinh, hóa sinh, sinh học phân tử, huyết học.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN

Nâng cao năng lực hệ thống kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học để bảo đảm thực hiện tốt các hoạt động kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm của các phòng xét nghiệm thuộc trung tâm quản lý.

Đến năm 2020, Trung tâm KCCLXNYH gia tăng sản xuất từ 3 loại mẫu (định nhóm máu, vi sinh, ký sinh trùng) lên tối thiểu 5 loại mẫu xét nghiệm và đến năm 2025 sản xuất được tối thiểu 10 loại mẫu.

Hình thành, phát triển mạng lưới phòng xét nghiệm tham chiếu trên toàn khu vực trung tâm quản lý, cụ thể:

  • Từ nay đến năm 2020, Trung tâm KCCLXNYH sẽ là đầu mối phòng xét nghiệm tham chiếu trong phạm vi Trung tâm quản lý (tối thiểu 10 phòng xét nghiệm tham chiếu), thực hiện hoạt động tham chiếu cho 90% cho các xét nghiệm thông thường.
  • Đến năm 2025, mạng lưới phòng xét nghiệm tham chiếu (tối thiểu 25 phòng xét nghiệm tham chiếu) có đủ năng lực thực hiện hoạt động tham chiếu cho 100% các xét nghiệm thông thường.
  • Liên thông, phối hợp, công nhận quốc tế:
  • Đến năm 2020, cơ sở vật chất, nhân lực, trang thiết bị của trung tâm KCCLXN đảm bảo đủ năng lực đáp ứng được các yêu cầu nhiệm vụ được giao (Đạt tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO/IEC17043).
  • Phối hợp với các tổ chức quốc tế CDC, WHO, IFCC, Roche,… chuyển giao công nghệ quốc tế.
  • Đến năm 2018 liên thông kết quả xét nghiệm đối với các phòng xét nghiệm thuộc tuyến Trung ương và bệnh viện hạng I.
  • Đến năm 2020 liên thông kết quả xét nghiệm đối với các phòng xét nghiệm thuộc tuyến tỉnh.
  • Đến năm 2025 liên thông kết quả xét nghiệm đối với các phòng xét nghiệm trên phạm vi toàn quốc. Quản lý và giám sát chất lượng xét nghiệm y học. Ứng dụng công nghệ thông tin.
  • Xây dựng tiêu chí, công cụ giám sát, đánh giá việc thực hiện hoạt động quản lý chất lượng xét nghiệm y học.
  • Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ quản lý chất lượng xét nghiệm y học, quản lý kết quả xét nghiệm, kiểm tra chất lượng, liên thông công nhận kết quả xét nghiệm.

LIÊN HỆ

Trung tâm

Đại học Y Dược TP.HCM có 8 trung tâm.

Clip giới thiệu Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh
Trung tâm ATCS