Thư mời quan tâm chào giá: "Bảo trì vệ sinh và sơn kèo thép mái đón 1 giáp khoa Răng Hàm Mặt của tòa nhà 15 tầng Khoa Y Nha" (Khảo sát thực tế) - Đại học Y Dược TP.Hồ Chí Minh
27/03/2023

Thời gian nhận hồ sơ chào giá: từ ngày ra thông báo đến trước ngày 03/4/2023

 

Thông báo khác