THÔNG BÁO HỌC BỔNG ODON VALLET NĂM HỌC 2021 - 2022
18/06/2021

Phòng Công tác sinh viên thông báo Học bổng Odon vallet năm học 2021 - 2022 như sau:

Căn cứ Thông báo học bổng Vallet năm 2021 dành cho sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh của Ban điều hành học bổng Vallet – khu vực phía Nam. Phòng Công tác sinh viên kính đề nghị Ban Chủ nhiệm các Khoa thông báo rộng rãi đến sinh viên để những sinh viên có nhu cầu nhận học bổng này trong năm học 2021-2022 biết và làm thủ tục đăng ký, cụ thể như sau:

I. Đối tượng nộp hồ sơ:

Áp dụng cho sinh viên từ Năm thứ 2 trở lên, có nhiều tiến bộ trong học tập, điểm số trung bình từ 7,5 trở lên trong thang điểm 10 và 3.0 trở lên đối với thang điểm 4 trong 3 học kỳ chính khóa ( Học kỳ I năm học 2019-2020, Học kỳ II năm học 2019-2020, và Học kỳ I  năm học 2020-2021). Các thành tích khác như chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp và các công trình nghiên cứu khoa học về Khoa học Tự nhiên và Kỹ thuật, Công nghệ đã được công bố (trên các tạp chí thuộc danh mục Web of science, SCOPUS hoặc tạp chí trong nước được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2020) cũng được xét ưu tiên khi tuyển chọn.

II. Giá trị học bổng: 20.000.0000 VNĐ/suất/năm học.

III. Hồ sơ xin học bổng gồm:

1. Phiếu đăng ký học bổng

2. Giới thiệu bản thân trên giấy khổ A4, trong đó nêu các thành tích học tập nổi bật, hoàn cảnh gia đình, nỗ lực vượt khó trong học tập và cuộc sống, dự định trong tương lai (không quá 2 trang A4);

3. Bảng điểm học kỳ I và II năm học 2019-2020 và học kỳ I năm học 2020-2021 (Chụp từ bản gốc có xác nhận của nhà trường hoặc lấy từ hệ thống thông tin của trường);

4. Tóm tắt nội dung, kế hoạch thực hiện (có xác nhận của thầy/cô hướng dẫn) và xác định vai trò cụ thể của ứng viên trong các đề tài nghiên cứu, các phát minh, sáng chế được cấp chứng nhận, hoặc có nghiên cứu khoa học phục vụ cộng đồng đã được triển khai, ứng dụng;

5. Liệt kê danh mục các bài báo đã công bố trong 2 năm gần nhất (cung cấp tên bài báo/ đường link/ chỉ số DOI/ xác định vai trò đóng góp cụ thể của ứng viên). Lưu ý: những ứng viên đã nhận học bổng Vallet 2020 chỉ liệt kê công trình từ 5/2020 đến nay;

6. Thư giới thiệu có chữ ký của một thầy cô về năng lực học tập, nghiên cứu và tư cách, đạo đức (nếu có);

7. Giấy chứng nhận thành tích học tập nổi bật từ năm 2019 (nếu có, bao gồm cả chứng chỉ tiếng Anh và tiếng Pháp);

8. Minh chứng các hoạt động thiện nguyện xã hội cũng như hoạt động Đoàn – Hội nếu có (Lưu ý cần ghi rõ tên sự kiện, thời gian tổ chức, địa điểm tổ chức);

9. Bản chụp CMND/ CCCD hoặc Hộ chiếu (không cần công chứng).

IV. Hình thức nộp hồ sơ và quy trình xét học bổng:

Sinh viên nộp hồ sơ bằng hình thức trực tuyến (online) theo đường dẫn:

https://docs.google.com/forms/d/1fHz6wYk0oKoExOoXChnTd2TCnDciRE0POrblRf7HXM0/edit

Thời gian: từ ngày nhận được thông báo đến hết ngày 30/6/2021.

Ban học bổng sẽ liên lạc trực tiếp đến ứng viên để phỏng vấn trong trường hợp cần thiết.

Lưu ý: Nếu có bất kỳ sự không trung thực trong khai báo hồ sơ trực tuyến, Ban học bổng sẽ: (1) thông báo về trường; (2) không tiếp nhận hồ sơ xin học bổng Vallet của ứng viên một lần nữa.

Trân trọng.

THÔNG BÁO HỌC BỔNG ODON VALLET NĂM HỌC 2021 - 2022