THÔNG BÁO HỌC BỔNG TOKYO MITSUBISHI NĂM HỌC 2022 - 2023
03/08/2022

THÔNG BÁO HỌC BỔNG TOKYO MITSUBISHI NĂM HỌC 2022 - 2023

Theo thông báo của Quỹ Học bổng Tokyo Mitsubishi UFJ về việc xét chọn sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nhận học bổng năm học 2022 - 2023, Phòng Công tác sinh viên Kính đề nghị Ban Chủ nhiệm các Khoa tổ chức triển khai, cung cấp thông tin học bổng đến sinh viên, nội dung cụ thể như sau:

1. Về số suất và giá trị học bổng

 - Số suất: 10 suất;

 - Giá trị học bổng: 340USD/suất/năm học.

2. Tiêu chí xét chọn học bổng

 - Sinh viên chưa nhận học bổng của tổ chức, cơ quan nào;

 - Ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn;

 - Có kết quả học tập từ trung bình khá trở lên;

 - Sinh viên tham gia hoạt động, phong trào tốt.

3. Hồ sơ học bổng bao gồm

- Đơn xin học bổng bằng tiếng Anh (theo mẫu đính kèm hoặc xem trên website của trường: ump.edu.vn);

- Giấy xác nhận có hoàn cảnh khó khăn, hộ nghèo hoặc cận nghèo (có xác nhận của chính quyền địa phương);

- Bảng điểm năm học 2021 - 2022 (có xác nhận của Nhà trường);

- Giấy chứng nhận tham gia các hoạt động xã hội cộng đồng (nếu có).

4. Hình thức nhận học bổng: Nhà tài trợ chuyển khoản tiền tài trợ về tài khoản ngân hàng của Nhà trường. Nhà trường sử dụng số tiền tài trợ chuyển khoản trực tiếp cho những sinh viên đã đóng học phí năm học 2022 - 2023.

5. Thời gian gửi hồ sơ

- Sinh viên gửi hồ sơ về Văn phòng Khoa.

- Khoa gửi hồ sơ sinh viên đủ điều kiện nhận học bổng về Phòng Công tác sinh viên hạn chót ngày 09/9/2022 để Phòng xem xét, tổng hợp và giới thiệu với Quỹ học bổng.

Trân trọng cảm ơn.

File đính kèm: mau don hoc bong tokyo mitsubishi