THÔNG BÁO HỌC BỔNG TÂN SINH VIÊN KHÓA 2022
22/09/2022

THÔNG BÁO HỌC BỔNG TÂN SINH VIÊN KHÓA 2022

Căn cứ Quyết định 1497/QĐ-ĐHYD ngày 06/9/2021 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định về chính sách học bổng cho sinh viên Đại học chính quy tại Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 1477/QĐ-ĐHYD ngày 14/7/2022 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành mức thu học phí năm học 2022 - 2023;

Căn cứ Nghị định số 81/2021-NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng;

Nhằm thực hiện chế độ chính sách và hỗ trợ người học, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh thông báo các thủ tục thực hiện chính sách học bổng của nhà trường dành cho sinh viên trúng tuyển năm học 2022 - 2023 (Học bổng Tân sinh viên) như sau:

   A. Các đối tượng và mức học bổng

  1. Đối tượng được cấp học bổng 100% học phí:

Sinh viên thuộc một trong ba đối tượng sau:

1. Sinh viên thuộc đối tượng được miễn 100% học phí theo quy định của pháp luật hiện hành (Nghị định số 81/2021-NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ), sau đây gọi tắt là Nghị định 81.

2. Sinh viên là thủ khoa đầu vào của từng ngành (có tổng điểm 03 môn thi tốt nghiệp THPT cao nhất) năm 2022 của nhà trường. Trong trường hợp đồng điểm thì nhà trường sẽ xét ưu tiên sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

 

3. Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (xếp loại theo phụ lục 4 – đính kèm công văn này), có minh chứng kèm theo bao gồm các minh chứng về hoàn cảnh gia đình: sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo, giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hình ảnh về nhà/gia đình sinh viên đang sinh sống,… và thành tích cá nhân.

  1. Đối tượng được cấp học bổng 75% học phí:

Sinh viên thuộc một trong hai đối tượng sau:

1. Sinh viên thuộc đối tượng được giảm 70% học phí theo quy định của pháp luật hiện hành (Nghị định 81).

2. Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (xếp loại theo phụ lục 4 – đính kèm công văn này), có minh chứng kèm theo bao gồm các minh chứng về hoàn cảnh gia đình: sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo, giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hình ảnh về nhà/gia đình sinh viên đang sinh sống,… và thành tích cá nhân.

  1. Đối tượng được cấp học bổng 50% học phí:

Sinh viên thuộc một trong hai đối tượng sau:

1. Sinh viên thuộc đối tượng được giảm 50% học phí theo quy định của pháp luật hiện hành (Nghị định 81).

2. Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (xếp loại theo phụ lục 4 – đính kèm công văn này), có minh chứng kèm theo bao gồm các minh chứng về hoàn cảnh gia đình: sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo, giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hình ảnh về nhà/ gia đình sinh viên đang sinh sống,… và thành tích cá nhân.

  1. Đối tượng được cấp học bổng 25% học phí:

Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn (xếp loại theo phụ lục 4 – đính kèm công văn này), có minh chứng kèm theo bao gồm các minh chứng về hoàn cảnh gia đình: sổ hộ nghèo, hộ cận nghèo, giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn, hình ảnh về nhà/ gia đình sinh viên đang sinh sống,… và thành tích cá nhân…

V. Số lượng học bổng dự toán chi (ĐVT: 1000 VNĐ)

 

STT

Ngành học

Chỉ tiêu tuyển  năm 2021

Số suất Cấp toàn phần 100% HP

Số suất Cấp 75% học phí

Số suất Cấp 50% học phí

Số suất Cấp 25% học phí

Tổng số suất

Tổng

kinh phí

15% tổng thu học phí

1

Y

400

12

19

29

77

137

4,488,000

2

DƯỢC

560

18

26

40

106

190

4,620,000

3

RHM

120

3

6

10

22

41

1,386,000

4

CNPHR

40

1

2

3

8

14

222,000

5

YHCT

200

5

10

17

36

68

1,254,000

6

BSYHDP

120

4

6

9

20

39

752,400

7

CNYTCC, CNDD

170

5

8

14

30

57

943,500

8

ĐD-KTYH

793

28

38

59

131

256

4,393,750

 

Tổng

2403

76

115

181

430

802

18,059,650

Tổng kinh phí dự kiến chi cấp học bổng khoảng: 18.059.650.000 đồng, kinh phí thực tế sẽ căn cứ theo số sinh viên đăng ký nhập học thực tế năm học 2022 - 2023 (theo mức 15% thu học phí Khóa 2022)

B. Thủ tục, hồ sơ:                                                   

1. Các bước thực hiện:

Bước 1: Nộp hồ sơ online

Tân sinh viên đăng ký học bổng Tân sinh viên online theo đường link sau:

     https://forms.office.com/r/vRN6nYjBdY

Bước 2: Nộp hồ sơ giấy

- Sau khi nộp hồ sơ online, Tân sinh viên nộp hồ sơ GIẤY, bao gồm:

       + Đơn xin học bổng (Theo mẫu đính kèm);

       + Giấy báo nhập học (bản photo không cần công chứng);

       + Hộ khẩu thường trú (bản photo công chứng);

       + Bản sao Giấy khai sinh (nếu là người dân tộc thiểu số);

       + Sổ Hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc Giấy xác nhận gia đình có hoàn cảnh khó khăn xác nhận của chính quyền địa phương (bản photo công chứng);

       + Giấy vay vốn ngân hàng (bản photo, nếu có);

       + Hình ảnh nhà ở mà bản thân và gia đình đang sinh sống (nếu có);

       + Giấy chứng tử của cha, mẹ (nếu mồ côi cha, mẹ);

       + Giấy khen thành tích từ cấp tỉnh trở lên, tính trong 3 năm học cấp 3 (nếu có);

- Sinh viên bỏ tất cả giấy tờ vào 01 túi hồ sơ, gửi trực tiếp tại Phòng Công tác sinh viên hoặc qua bưu điện, bên ngoài ghi rõ thông tin như sau:

Nội dung: Hồ sơ xin xét học bổng Tân sinh viên - Phòng Công tác sinh viên.

Địa chỉ: 217 Hồng Bàng, P. 11, Q. 5, TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 02838.53.79.76.

 

2. Một số lưu ý khi đăng ký Học bổng Tân sinh viên.

- Sinh viên làm hồ sơ xin học bổng và nộp cho Phòng Công tác Sinh viên vào thời điểm nộp hồ sơ nhập học. Sinh viên có nghĩa vụ bổ sung hồ sơ (nếu có) trong vòng 15 ngày kể từ khi được Nhà trường yêu cầu nộp bổ sung để làm rõ về hoàn cảnh gia đình, thành tích cá nhân; Trong trường hợp cần thiết Nhà trường sẽ xác minh thông tin hoàn cảnh của sinh viên trước khi ra quyết định cấp học bổng;

- Sinh viên là thủ khoa (cấp Trường, cấp Ngành) của kỳ tuyển sinh sẽ được Nhà trường liên hệ hướng dẫn các thủ tục.

- Hội đồng xét, cấp học bổng của Nhà trường sẽ xem xét hồ sơ và ra quyết định cấp học bổng ; Học bổng sẽ được cấp từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu, trường hợp đặc biệt, đột xuất sẽ do Hiệu trưởng quyết định.

- Tất cả các sinh viên (trừ sinh viên thủ khoa) đều phải làm đơn xin học bổng kể cả sinh viên thuộc diện gia đình chính sách theo Nghị định 81 và các quy định khác.

-  Sinh viên đọc kỹ hướng dẫn trên để làm hồ sơ xin học bổng chính xác tránh việc trùng lặp, thiếu hồ sơ.

 

MẪU ĐƠN XIN HỌC BỔNG TÂN SINH VIÊN: TẢI TẠI ĐÂY

MẪU ĐƠN XIN MIỄN GIẢM HỌC PHÍ: TẢI TẠI ĐÂY

PHỤ LỤC 1,2,3: TẢI TẠI ĐÂY