THÔNG BÁO HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ NĂM HỌC 2022 - 2023
19/10/2022

THÔNG BÁO HỌC BỔNG NGUYỄN TRƯỜNG TỘ NĂM HỌC 2022 - 2023

Theo thông báo từ Quỹ học bổng Nguyễn Trường Tộ về việc tài trợ học bổng cho sinh viên Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh năm học 2022 - 2023, Phòng Công tác sinh viên Kính đề nghị Ban Chủ nhiệm các Khoa thông báo rộng rãi đến sinh viên, để sinh viên biết và đăng kí, nội dung cụ thể như sau:

1. Về số suất và giá trị học bổng

 - Số suất: 19 suất;

 - Giá trị học bổng: 250USD/suất/năm học (toàn khóa học)

2. Tiêu chí xét chọn học bổng:

- Sinh viên năm nhất;

- Sinh viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, có ý chí vượt khó học tập.

3. Hồ sơ học bổng bao gồm

- Đơn xin học bổng (Sinh viên tải về từ website của Trường hoặc đến Phòng Công tác sinh viên, Tổ Đào tạo Khoa để nhận mẫu đơn);

- Giấy báo trúng tuyển;

- Gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo hoặc giấy xác nhận gia đình khó khăn (có xác nhận của địa phương).

4. Thời gian gửi hồ sơ

- Sinh viên gửi hồ sơ về Khoa.

- Ban Chủ nhiệm các Khoa gửi hồ sơ của sinh viên đủ tiêu chuẩn về Phòng Công tác sinh viên trước ngày 04/11/2022 để Phòng tổng hợp hồ sơ và giới thiệu với Quỹ học bổng.

Trân trọng cảm ơn.

MẪU ĐƠN XIN HỌC BỔNG VUI LÒNG TẢI: TẠI ĐÂY