TRI ÂN HỌC BỔNG Y85B VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN 
23/12/2022

TRI ÂN HỌC BỔNG Y85B VÀ NHỮNG NGƯỜI BẠN

   Quỹ học bổng Y85B và Những Người Bạn từ năm học 2019-2020 đến nay đã hỗ trợ học bổng cho 58 sinh viên Y khoa có thành tích học tập khá, rèn luyện tốt, hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 820.850.000đ (Tám trăm hai mươi triệu, tám trăm năm mươi ngàn đồng chẵn).

 HỌC BỔNG Y85B và NHỮNG NGƯỜI BẠN 
       
STT NĂM HỌC  SỐ SUẤT TỔNG SỐ TIỀN TÀI TRỢ
1 2018 - 2019 9 suất 70.000.000đ 
2 2019 - 2020 10 suất 158.500.000đ 
3 2020 - 2021 13 suất 166.550.000đ 
4 2021 - 2022 10 suất 200.800.000đ 
5 2022 - 2023 16 suất  225.000.000đ 
TỔNG  58 Suất  820.850.000đ 

 

Trân trọng cảm ơn sự đồng hành của Quý học bổng đối với sinh viên của Nhà trường.