Thông báo về việc tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2020
03/07/2020

THÔNG BÁO

Về việc tuyển sinh bác sĩ nội trú năm 2020

Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tuyển sinh Bác sĩ nội trú năm 2020 như sau:

- Ngày phát hành hồ sơ: từ ngày 03/8/2020.

- Hệ thống đăng ký hồ sơ dự thi trực tuyến tại trang thông tin điện tử http://tuyensinh.ump.edu.vn: từ ngày 03/8/2020 đến hết ngày 04/9/2020.

- Ngày nhận hồ sơ đăng ký dự thi: vào hai ngày 03 04/9/2020.

- Đề cương ôn tập và lịch ôn thi: thí sinh theo dõi những thông báo tiếp theo của Phòng Đào tạo Sau đại học.

- Điều kiện dự thi: vui lòng xem chi tiết tại tập tin bên dưới.

Thông báo tuyển sinh và các phụ lục:

+ Thông báo tuyển sinh BSNT năm 2020

+ Phụ lục 1

+ Phụ lục 2

+ Phụ lục 3

Thông báo khác