Tin tức - Sự kiện

VINH DANH THỦ KHOA LẦN VII NĂM 2020

Trong Chương trình Vinh danh Thủ khoa lần VII năm 2020 do Hội Sinh viên Thành phố tổ chức, Đại học Y Dược TP.HCM xuất sắc có 2 sinh viên được tuyên dương là Trần Thiện Trường (RHM2014) và Nguyễn Lê Vũ (Y2020).