Lớp học "Cập nhật kiến thức điều trị gãy xương trẻ em"
24/04/2021

Lớp học "Cập nhật kiến thức điều trị gãy xương trẻ em"

Thời gian:

24 - 25/04/2021 (thứ Bảy, Chủ nhật) 

  • sáng: 8:00 - 11:00
  • chiều: 14:00 - 18:00

Địa điểm: Giảng đường 3 và 4 Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh

Chủ trì: Bộ môn Chấn thương chỉnh hình-Phục hồi chức năng - Khoa Y

Sự kiện khác

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG...

28/06/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP” (lần 2)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG...

13/06/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP”