Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Dược lần thứ 37
09/04/2021

Hội nghị Khoa học Kỹ thuật Dược lần thứ 37 năm 2021 

Thời gian tổ chức: từ ngày 09 tháng 4 đến ngày 11 tháng 4 năm 2021

Hình thức tổ chức: trực tuyến (online)

Vui lòng tham khảo chương trình hội nghị tại đây

Hoặc xem thông tin chi tiết tại website https://cpe.ump.edu.vn/

Sự kiện khác

Hội thảo “Ứng dụng AI trong các giải pháp đổi mới sáng...

13/12/2021

Hội thảo “Ứng dụng AI trong các giải pháp đổi mới sáng tạo thuộc lĩnh vực Y tế”