Hội nghị Khoa học kỹ thuật Răng Hàm Mặt lần thứ 42
21/07/2020

  • Thời gian: 21 & 22/7/2020
  • Địa điểm: Khoa Răng Hàm Mặt - Đại học Y Dược TP.HCM (652 Nguyễn Trãi, Phường 11, Quận 5, TP. Hồ Chí Minh).
  • Chủ đề: Giải pháp lâm sàng trong nha khoa đương đại.

Sự kiện khác

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG...

28/06/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP” (lần 2)

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG...

13/06/2022

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LIÊN TỤC TRỰC TIẾP “VIẾT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC – HỎI VÀ ĐÁP”