Thông báo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2022
29/07/2022

      Căn cứ Quyết định số 2104/QĐ-BGDĐT ngày 29/7/2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đối với nhóm ngành sức khỏe có cấp chứng chỉ hành nghề trình độ đại học năm 2022, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh xin thông báo ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào đại học hệ chính quy năm 2022 đối với phương thức xét tuyển theo kết quả kỳ thi THPT năm 2022 như sau: 

Stt Mã ngành Tên ngành Mức điểm
Tổ hợp B00 Tổ hợp A00
1 7720101 Y khoa 23  
2 7720101_02 Y khoa (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 23  
3 7720110 Y học dự phòng 21  
4 7720110_02 Y học dự phòng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 21  
5 7720115 Y học cổ truyền 21  
6 7720115_02 Y học cổ truyền (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 21  
7 7720201 Dược học 21 21
8 7720201_02 Dược học (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 21 21
9 7720301 Điều dưỡng 19  
10 7720301_04 Điều dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 19  
11 7720301_03 Điều dưỡng chuyên ngành Gây mê hồi sức 19  
12 7720302 Hộ sinh (**) 19  
13 7720401 Dinh dưỡng 20  
14 7720401_02 Dinh dưỡng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 20  
15 7720501 Răng - Hàm - Mặt 23  
16 7720501_02 Răng - Hàm - Mặt (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 23  
17 7720502 Kỹ thuật phục hình răng 19  
18 7720502_02 Kỹ thuật phục hình răng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 19  
19 7720601 Kỹ thuật xét nghiệm y học 19  
20 7720602 Kỹ thuật hình ảnh y học 19  
21 7720603 Kỹ thuật phục hồi chức năng 19  
22 7720701 Y tế công cộng 19  
23 7720701_02 Y tế công cộng (kết hợp sơ tuyển chứng chỉ tiếng Anh quốc tế) 19  

      Ghi chú: 
            (*) đối với thí sinh ở khu vực 3 có mức điểm tối thiểu (không nhân hệ số) của tất cả các tổ hợp gồm 3 bài thi/ môn thi.
            (**) chỉ tuyển nữ.

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH
 

Thông báo khác